• gisplay.pl

KOWR zamawia zdjęcia satelitarne do monitorowania upraw rolnych

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ogłosił przetarg na usługę dostępu do wysokorozdzielczych scen satelitarnych na potrzeby realizacji budowy systemu S2MUR.

Geoserwis KOWR do oceny strat w plonach po suszy w 2020

Geoserwis KOWR do oceny strat w plonach po suszy w 2020 (fot. KOWR)

System Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych S2MUR polega na zaprojektowaniu, budowie i rozwoju platformy informatycznej wykorzystującej synergię danych satelitarnych, meteorologicznych, glebowych i statystycznych do monitorowania upraw rolnych na terenie całego kraju. Głównym celem projektu jest wspomaganie decyzji użytkowników zarówno w czasie typowego okresu wegetacyjnego oraz w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak klęski naturalne powstałe na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Projekt S2MUR jest częścią realizowanego wraz z Instytutem Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego (IUNG-PIB) Programu „Geomatyka dla rolnictwa” znajdującego się w Krajowym Programie Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO), Polskim Ładzie oraz w Polskim Ładzie dla Polskiej Wsi. Jest on realizowany pod nadzorem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szacowany budżet całego projektu S2MUR wynosi 164 mln złotych brutto, a koszt doradcy technicznego to 5,89 mln złotych brutto.

Realizacja projektu przebiega w latach 2021–2024 i została podzielona na 4 etapy:

  • Etap I –Wybór doradcy z zakresu prawa i legislacji, którego zadaniem jest przede wszystkim przeprowadzanie kolejnych postępowań od strony formalnej, jak również opracowanie propozycji zmian prawodawstwa polskiego w zakresie odszkodowań za straty w produkcji rolnej, zgodnie z metodami i rezultatami osiągniętymi
  • w ramach realizacji projektu,
  • Etap II – Wybór doradcy technicznego, którego zadaniem jest przede wszystkim pełnienie funkcji nadzoru technicznego w całym okresie trwania projektu oraz w dwóch następnych etapach,
  • Etap III – Zakup danych satelitarnych wysokorozdzielczych wykorzystanych w projekcie,
  • Etap IV – Wybór wykonawcy lub wykonawców systemu w trybie Partnerstwa Innowacyjnego.

Przedmiotem ogłoszonego właśnie zamówienia (etap III projektu) jest sukcesywne dostarczanie:

  1. zobrazowań satelitarnych z permanentnego monitoringu satelitarnego o bardzo wysokiej rozdzielczości (VHR2), w łącznej ilości 96.000 km2, obejmującej obszar Polski  – Część nr 1 Zamówienia;
  2. zobrazowań satelitarnych o bardzo wysokiej rozdzielczości (VHR1), w łącznej ilości 30.000 km2, obejmującej obszar Polski - Część nr 2 Zamówienia.

Termin składania ofert mija 16 sierpnia 2022 roku o godz: 12:00.

Ogłoszenie

 

Nasze patronaty

Kongres GIS 2023
25-26 października 2023
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
Konkurs SKP na Internetową Mapę Roku 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser