Rzeszów zamawia mapę zieleni

Urząd Miasta Rzeszowa ogłosił przetarg na utworzenie elektronicznej bazy danych terenów Gminy Miasto Rzeszów wraz z wykonaniem inwentaryzacji dendrologicznej.

Krajowa Mapa Koron Drzew - fragment miasta Wrocławia (fot. MGGP Aero)

Zamówienie obejmuje wykonanie inwentaryzacji stanu zasobów przyrodniczych Rzeszowa, którą zostaną objęte korony oraz pnie drzew, elementy pokrycia, użytkowania i ukształtowania terenu, aspekty hydrologiczne, roślinność terenów antropogenicznych oraz temperatury miasta. Inwentaryzacja zostanie zrealizowana z zastosowaniem technik teledetekcyjnych oraz prac terenowych a wyniki zostaną opracowane w postaci cyfrowej bazy danych GIS oraz serwisu mapowego w postaci systemu webowego i aplikacji do analiz przestrzennych.

Kwota, jaką UM Rzeszowa zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 4 020 000 zł

Termin składnia ofert mija 17 sierpnia 2022 roku o godz. 10:00

Ogłoszenie

 

Nasze patronaty

Konferncja "Geoinformacja: Nauka – Praktyka – Edukacja"
1-3 grudnia 2022
GIS Day 2022 w Poznaniu
16 listopada 2022
Wrocławski GIS Day
16-17 listopada 2022
Forum GPS
9 grudnia 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018