• gisplay.pl

Rzeszów zamawia mapę zieleni

Urząd Miasta Rzeszowa ogłosił przetarg na utworzenie elektronicznej bazy danych terenów Gminy Miasto Rzeszów wraz z wykonaniem inwentaryzacji dendrologicznej.

Krajowa Mapa Koron Drzew - fragment miasta Wrocławia (fot. MGGP Aero)

Zamówienie obejmuje wykonanie inwentaryzacji stanu zasobów przyrodniczych Rzeszowa, którą zostaną objęte korony oraz pnie drzew, elementy pokrycia, użytkowania i ukształtowania terenu, aspekty hydrologiczne, roślinność terenów antropogenicznych oraz temperatury miasta. Inwentaryzacja zostanie zrealizowana z zastosowaniem technik teledetekcyjnych oraz prac terenowych a wyniki zostaną opracowane w postaci cyfrowej bazy danych GIS oraz serwisu mapowego w postaci systemu webowego i aplikacji do analiz przestrzennych.

Kwota, jaką UM Rzeszowa zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 4 020 000 zł

Termin składnia ofert mija 17 sierpnia 2022 roku o godz. 10:00

Ogłoszenie

 

Nasze patronaty

Kongres GIS 2023
25-26 października 2023
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
Konkurs SKP na Internetową Mapę Roku 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser