Mapa infrastruktury energetycznej w UE

Komisja Europejska umieściła na swojej stronie interaktywną mapę przedstawiającą infrastrukturę energetyczną oraz możliwości rozwoju czystszej energii w krajach Unii Europejskiej.

Mapa infrastruktury energetycznej w Europie

Mapa Energy and Industry Geography Lab opracowana przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej to dobry przegląd tego, jak poszczególne kraje UE wytwarzają energię elektryczną. Na mapie zobaczymy lokalizację poszczególnych rodzajów elektrowni oraz ich  moce. Na przykład liczba czerwonych punktów (wskazujących elektrownie węglowe) w Niemczech i znacznej części Europy Wschodniej pokazuje, że kontynent ma jeszcze długą drogę do wyeliminowania emisji gazów cieplarnianych. Liczba dużych zielonych punków we Francji wskazuje na jej zależność od energii jądrowej (w 2021 r. 69% produkcji energii elektrycznej). Natomiast w Norwegii dominują elektrownie wodne (wytwarzają około 90% energii elektrycznej). Wiele elektrowni wodnych znajduje się również w północnych Włoszech, w Alpach.

Mapa  zawiera także szereg innych warstw, m.in. sieci infrastruktury energetycznej, która pokazuje położenie gazociągów na kontynencie czy warstwę z lokalizacją planowanych projektów energetycznych w Europie oraz oceny potencjału energii odnawialnej kontynentu.

 

Nasze patronaty

Konkurs SKP na Internetową Mapę Roku
Zgłoszenia do 10 września 2022
Kongres FIG w Warszawie
11-15 września 2022
SCEgeo 2022
22-24 czerwca 2022
FME World Tour 2022
18 maja 2022
GIS w Nauce
23-24 czerwca 2022
Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego
23-24 czerwiec 2022
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
2-3 czerwca 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018