Dwie oferty w przetargu na ortofotomapę satelitarną dla POLSA

Polska Agencja Kosmiczna otworzyła oferty w przetarg na opracowanie ortofotomapy satelitarnej o zwiększonej rozdzielczości.

POLSA zamawia ortofotomapę satelitarną do analiz pokrycia terenu

Oferty złożyły dwie firmy z Krakowa: Altergeo Holding Sp. Z o.o. Sp.k na kwotę 218 694 zł brutto oraz KPGeo Sp. Z o.o, która zaoferowała cenę 330 255,00 zł brutto. Kryterium wyboru to cena (60%) oraz doświadczenie kadry (40%).

Zamówienie obejmuje opracowanie dla obszaru całej Polski ortofotomapy satelitarnej o zwiększonej rozdzielczości ze scen Sentinel-2 zarejestrowanych w 2022 r., z terenowym rozmiarem piksela nie większym niż 2,5 m, w barwach rzeczywistych RGB (RGB 432) oraz CIR (RGB 843), w układzie PL- 1992 oraz opisanie metodyki jej wykonania.Ortofotomapa ma być opracowana przy użyciu technologii bazującej na uczeniu maszynowym przy wykorzystaniu w procesie uczenia ortofotomapy wykonanej ze zdjęć lotniczych lub wysokorozdzielczych scen satelitarnych.

Ortofotomapa ma być wykorzystana jako warstwa tłowa oraz jako produkt umożliwiający wysokopoziomowe analizy o charakterze strategicznym dotyczące zjawisk i ich relacji w tym pokrycia terenu, zmian pokrycia terenu, trendów w zakresie rozwoju obszarów miejskich czy degradacji obszarów przyrodniczych.

 

Nasze patronaty

Konkurs SKP na Internetową Mapę Roku
Zgłoszenia do 10 września 2022
Kongres FIG w Warszawie
11-15 września 2022
SCEgeo 2022
22-24 czerwca 2022
FME World Tour 2022
18 maja 2022
GIS w Nauce
23-24 czerwca 2022
Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego
23-24 czerwiec 2022
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
2-3 czerwca 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018