Skorowidze VMap w krajowym Geoportalu

W serwisie geoportal.gov.pl dodano nową warstwę „VMap” przedstawiającą zasięg, aktualność i format dostępnych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym map topograficznych opracowywanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Skorowidze WMap w krajowym Geoportalu

Skorowidze WMap znajdziemy w grupie warstw „Skorowidze - Topografia”. Mapy opracowano zgodnie ze standardami NATO, tzw. „Vector Smart Map” (Inteligentna Mapa wektorowa) w skalach 1:25 000 (VMap L3) oraz 1:50 000 (VMap L2) .

Usługa WMS prezentująca skorowidze VMap jest dostępna pod adresem:

https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/mapy/WMS/SkorowidzVMap

 

Nasze patronaty

Konkurs SKP na Internetową Mapę Roku
Zgłoszenia do 10 września 2022
Kongres FIG w Warszawie
11-15 września 2022
SCEgeo 2022
22-24 czerwca 2022
FME World Tour 2022
18 maja 2022
GIS w Nauce
23-24 czerwca 2022
Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego
23-24 czerwiec 2022
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
2-3 czerwca 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018