Kołobrzeg zamawia termalną ortofotomapę

Kołobrzeg ogłosił zamówienie na wykonanie zdjęć lotniczych w zakresie kompozycji RGB i termalnej wraz z opracowaniem na ich podstawie ortofotomap i analiz trendu miejskiej wyspy ciepła.

Kołobrzeg na ortofotomapie z 2021 roku (fot. gis.kolobrzeg.pl)

Kołobrzeg na ortofotomapie z 2021 roku (fot. gis.kolobrzeg.pl)

Zamówienie obejmuje wykonanie:

  • zdjęć lotniczych RGB o rozdzielczości nie większej niż 5 cm;
  • zdjęć kamerą termalna o rozdzielczości nie mniejszej niż 30 cm;
  • ortofotomapy RGB;
  • ortofotomapy termalnej i temperaturowej;
  • Mapy Miejskiej Powierzchniowej Wyspy Ciepła, która ma przedstawiać rozkład przestrzenny terenów o podwyższonej temperaturze.

Opracowanie ma objąć obszar miasta Kołobrzeg z buforem 50 metrów.

Termin składania ofert mija 28 czerwca 2022 r. o godz. 13:00.

Ogłoszenie

 

Nasze patronaty

Konkurs SKP na Internetową Mapę Roku
Zgłoszenia do 10 września 2022
Kongres FIG w Warszawie
11-15 września 2022
SCEgeo 2022
22-24 czerwca 2022
FME World Tour 2022
18 maja 2022
GIS w Nauce
23-24 czerwca 2022
Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego
23-24 czerwiec 2022
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
2-3 czerwca 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018