• gisplay.pl

Wyniki konkursu na najlepsze prace dyplomowe z zakresu geodezji i kartografii, edycja 2022/23

Rozstrzygnięto konkurs organizowany przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich oraz Główny Urząd Geodezji i Kartografii na najlepsze prace dyplomowe z zakresu geodezji i kartografii, edycja 2022/23.

Do tegorocznej edycji Konkursu zgłoszono łącznie 52 prace, z czego warunki formalne spełniało 48 prac (25 magisterskich oraz 23 inżynierskie), które zakwalifikowane zostały do I etapu Konkursu.

Prace magisterskie: 25, w tym: Akademia Górniczo-Hutnicza 6, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 5, Politechnika Warszawska 4, Politechnika Gdańska 2, Politechnika Rzeszowska 2, Politechnika Morska w Szczecinie 2, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 1, Politechnika Krakowska 1, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 1, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie 1.

Prace inżynierskie: 23, w tym: Akademia Górniczo-Hutnicza 9, Politechnika Warszawska 6, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 3, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 3, Politechnika Wrocławska 1, Uniwersytet Poznański 1.

Zgodnie z nowym regulaminem konkursu od tej edycji do oceny dopuszczone są prace obronione na kierunkach pokrewnych do kierunku Geodezja i Kartografia. W aktualnej edycji były to kierunki: geoinformatyka (3 prace), geodezja i planowanie przestrzenne (2 prace), geoinformacja (1 praca), inżynieria środowiska (1 praca), gospodarka przestrzenna (1 praca), elektronika i telekomunikacja (1 praca).

race oceniała 20-osobowa Komisja Konkursowa, której przewodniczącym był prof. dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński (PW).

Laureaci tegorocznej edycji Konkursu:

Prace magisterskie:

  • I miejsce: Natalia Wachulec „Opracowanie generatora Numerycznego Modelu Terenu TIN na podstawie zadanych wzorców ukształtowania terenu”, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, promotor: dr inż. Paweł Bogusławski.
  • II miejsce: Monika Bejrowska „Metoda ekstrakcji linii brzegowej w celu określenia obszaru dopuszczalnych manewrów autonomicznej bezzałogowej platformy pływającej na bazie fuzji sensorycznej obrazów z LiDAR i kamer video”, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska, promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny.
  • III miejsce (ex aequo): Agata Adamczyk „Modelowanie BIM w analizie konstrukcji”, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska, promotor: dr inż. Paweł Tysiąc.
  • III miejsce (ex aequo): Adrian Macek „Opracowanie fotomapy wybranego obszaru powierzchni Księżyca z wykorzystaniem analitycznych metod fotogrametrycznych”, Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska, promotor: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński.

Wyróżnienie

  • Małgorzata Jaremba „Analiza wpływu parametrów filtracji danych batymetrycznych w oprogramowaniu QINSY na numeryczny model dna”, Wydział Nawigacyjny, Politechnika Morska w Szczecinie, promotor: dr hab. inż. Witold Kazimierski.
  • Michał Piotr Szymczak „Przyjęcie granic nieruchomości w procedurze podziału geodezyjnego w oparciu o przypadki prac weryfikowanych przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego”, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, promotor: dr inż. Agnieszka Pęska-Siwik.

Prace inżynierskie:

  • I miejsce: Jakub Modrzewski „Wykorzystanie modelu 3D mesh oraz technologii Unreal Engine do budowy Digital Twin dla miasta”, Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska, promotor: dr inż. Magdalena Pilarska-Mazurek.
  • II miejsce (ex aequo): Mateusz Łukasz Cebula, Zofia Faustyna Wrzaszczak „Korona Gór Polskich – Pomiar i weryfikacja wybranych szczytów pasma górskiego Jaworzyny Krynickiej”, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, promotor: dr hab. inż. Krystian Kozioł.
  • II miejsce (ex aequo): Marek Czołpiński „Analiza gęstości elektronów na wysokości orbity Swarm w kontekście sejsmicznych zaburzeń jonosferycznych”, Wydział Geoinżynierii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, promotor: dr. hab. inż. Wojciech Jarmołowski.
  • II miejsce (ex aequo): Kinga Anna Stawiarska „Wykorzystanie ortomozaiki cyfrowej do aktualizacji geodezyjnych baz danych EGiB, BDOT 500, GESUT na przykładzie wsi Wierzbie, gmina Charsznica”, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, promotor: dr inż. Arkadiusz Doroż.

W kategorii prac inżynierskich nie przyznano miejsca III. ani wyróżnień.

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się na przełomie kwietnia i maja 2024.

Źródło: SGPNasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser