• gisplay.pl

O elektronicznych księgach wieczystych na posiedzeniu Zespołu ds. Rządowego Programu ZSIN

Na VII Posiedzenie Zespołu ds. Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach rozmawiano o rozbudowie ZSIN i rozwoju elektronicznych ksiąg wieczystych.

Zdjęcie przedstawia fragment prezentacji dotyczącej rozwoju ZSIN

Nowy sposób pozyskiwania danych EGiB do ZSIN (fot. GUGiK)

Posiedzenie odbyło się pod przewodnictwem p.o. Głównego Geodety Kraju Alicji Kulki 15 czerwca 2023 r. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Obrony Narodowej, Głównego Urzędu Statystycznego, a także Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

W trakcie Posiedzenia zostały przedstawione informacje o bieżących działaniach GUGiK dotyczących rozbudowy ZSIN w związku z koniecznością dostosowania tego systemu do obowiązujących przepisów prawa, a także elektronicznej komunikacji pomiędzy ewidencją gruntów i budynków a elektroniczną księgą wieczystą.

Zostały również przedstawione perspektywy rozwoju elektronicznych ksiąg wieczystych, w szczególności dotyczące elektronicznego postępowania wieczystoksięgowego, w tym składanie wniosków do sądu wieczystoksięgowego w formie elektronicznej, a także usprawnienia funkcjonowania postępowania wieczystoksięgowego przez wprowadzenie komunikacji elektronicznej oraz budowę repozytorium akt elektronicznych wraz z przeglądarką dla sądów powszechnych i innych uprawnionych podmiotów.

Zdjęcie przedstawia fragment prezentacji dotyczącej elektronicznego postepowania wieczystoksięgowego

Podstawowe założenia rozwoju eKW (fot. GUGiK)

Źródło: GUGiK

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser