Kolejni geodeci z uprawnieniami

W dniach 23 - 26 sierpnia 2022 r. odbyła się kolejna sesja egzaminacyjna, podczas której nowe uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii uzyskało 47 osób. 

Jak informuje GUGiK, do ostatniej sesji, w zakresach 1, 2 i 4, przystąpiło łącznie 76 osób. Egzaminy pisemne (część ogólna i szczegółowa) zostały przeprowadzone w całości z zastosowaniem techniki komputerowej.

  • Część ogólną (testową) zdawało 76 osób, zdało 71 osób.
  • Część szczegółową zdawało 71 osób, zdały 56 osób.
  • Część ustną zdawało 56 osób, zdało 47 osób.

Kolejna sesja egzaminacyjna odbędzie się 22 – 23 września 2022 r.

 

Nasze patronaty

Konferncja "Geoinformacja: Nauka – Praktyka – Edukacja"
1-3 grudnia 2022
GIS Day 2022 w Poznaniu
16 listopada 2022
Wrocławski GIS Day
16-17 listopada 2022
Forum GPS
9 grudnia 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018