26 lipca 2021

Mapa wypadków i kolizji drogowych wrocławskiego systemu informacji przestrzennej została...

26 lipca 2021

Osoby chcące zaplanować podróż autobusem czy tramwajem w Bydgoszczy zyskały nowe udogodnienie. Z...

23 lipca 2021

Urząd Miasta Warszawy ogłosił przetarg na sporządzenie mapy akustycznej miasta, która pozwoli na...

23 lipca 2021

W  Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6...

22 lipca 2021

W serwisie mapy.geoportal.gov.pl dodano grupę warstw pod nazwą Programy rządowe, a w niej...

22 lipca 2021

Dostępna jest już testowa wersja nowego portalu z historycznymi mapami geologicznymi Polski, która...

22 lipca 2021

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i...

21 lipca 2021

Studenckie Koło Naukowe Geodetów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu kompleksowo zmierzyło i...

21 lipca 2021

Od teraz każdy zainteresowany może sprawdzić poziom natężenia pola elektromagnetycznego w swojej...

20 lipca 2021

Esri Polska, wyłączny dystrybutor rozwiązań GIS Esri Inc. w Polsce oraz firma doradcza w obszarze...

20 lipca 2021

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o. o. ogłosiło przetarg na dostawę i...

20 lipca 2021

Nowa mapa Geoportalu Dolny Śląsk przedstawia zapotrzebowanie na prace urządzeniowo-rolne w...

19 lipca 2021

Główny Urząd Geodezji i Kartografii udostępni otwarte krajowe dane przestrzenne w ramach...

Test 2

Test 2

1. Polska leży między:
 
  2. Geodezyjna instrukcja techniczne G-3 dotyczy:
 
  3. Chiński system nawigacji satelitarnej to:
 
  4. Metoda chorochromatyczna to metoda prezentacji danych na mapach zwana inaczej:
 
  5. Instrument geodezyjny przeznaczony do pomiaru kątów poziomych oraz kątów pionowych to:
 
  6. W Europie pod względem powierzchni Polska zajmuje miejsce:
 
  7. W Europie pod względem liczby ludności Polska zajmuje miejsce:
 
  8. Instrument badający atmosferę za pomocą rozpraszania fal dźwiękowych to:
 
  9. Geometryczny środek Polski znajduje się w
 
10. Geomedia to oprogarmowanie GIS firmy:
 

Nasze patronaty

GIScience 2021
27-30 września 2021
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
26-27.05.2021
XXI Conference of PhD Students and Young Scientists
23-25.06.2021

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018