logo gisplay

Cztery oferty w przetargu na ortofotomapę Wrocławia

Worcławskie ZOO na ortofotmapie z 2015 r. Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu otworzyło oferty w przetarg na wykonanie zdjęć lotniczych, aktualizację numerycznego modelu terenu (NMT) oraz opracowanie ortofotomapy dla obszaru Wrocławia.

Najniższą cenę - 394 830 zł - zaoferowała firma Opegieka Sp. z o.o. z Elbląga, którą wstrzeliła się w kwotę jaką Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu planuje przeznaczyć na zamówienie (393 600 zł).  Oferty złożyły jeszcze firmy: MGGP Aero Sp. z o.o. z Tarnowa (461 250 zł), Geomar S.A. ze Szczecina (676 500 zł) oraz konsorcjum polsko-czeskich firm X-Geo Sp. z o.o. ze Szczecina i Primis z Brna (528 900 zł).

Zamówienie obejmuje wykonanie dedykowanych nalotów, podczas których pozyskane zostaną lotnicze zdjęcia fotogrametryczne pionowe (RGB oraz CIR) o rozdzielczości nie większej niż 5 cm., aktualizację numerycznego modelu terenu (NMT) oraz opracowanie ortofotomapy (RGB oraz CIR). Naloty maja być przeprowadzone nie później niż 15 kwietnia 2018 r.

 

Drukuj Email

INTERGEO 2018

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GIS w Stolicy 2018
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
IV Forum Geodezja Przedsiębiorcy Studenci (GPS)

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018