logo gisplay

Cztery oferty w przetargu na ortofotomapę Wrocławia

Worcławskie ZOO na ortofotmapie z 2015 r. Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu otworzyło oferty w przetarg na wykonanie zdjęć lotniczych, aktualizację numerycznego modelu terenu (NMT) oraz opracowanie ortofotomapy dla obszaru Wrocławia.

Najniższą cenę - 394 830 zł - zaoferowała firma Opegieka Sp. z o.o. z Elbląga, którą wstrzeliła się w kwotę jaką Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu planuje przeznaczyć na zamówienie (393 600 zł).  Oferty złożyły jeszcze firmy: MGGP Aero Sp. z o.o. z Tarnowa (461 250 zł), Geomar S.A. ze Szczecina (676 500 zł) oraz konsorcjum polsko-czeskich firm X-Geo Sp. z o.o. ze Szczecina i Primis z Brna (528 900 zł).

Zamówienie obejmuje wykonanie dedykowanych nalotów, podczas których pozyskane zostaną lotnicze zdjęcia fotogrametryczne pionowe (RGB oraz CIR) o rozdzielczości nie większej niż 5 cm., aktualizację numerycznego modelu terenu (NMT) oraz opracowanie ortofotomapy (RGB oraz CIR). Naloty maja być przeprowadzone nie później niż 15 kwietnia 2018 r.

 

Drukuj Email

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment