logo gisplay

Chorzów ogłosił przetarg na budowę geoportalu

Urząd Miejski w Chorzowie ogłosił przetarg na rozbudowę portalu Geo-Ośrodek, w tym budowę i wdrożenie m.in. miejskiego geoportalu.

W geoportalu dostępne mają być takie dane jak: ortofotomapa, fotoplany ukośne, warstwy mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej, tereny inwestycyjne, warstwy związane z budżetem obywatelskim, zabytki, plany zagospodarowania przestrzennego.

Zamówienie obejmuje także budowę portalu dla Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej oraz pozyskanie danych technicznych – zasobów map energetycznych.

Termin składania ofert mija 20 października 2017 r. o godz. 10:30.

Ogłoszenie i SIWZ

Drukuj Email

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment