logo gisplay

Rozstrzygnięto przetarg na oblot sieci i system GIS dla ENEA Operator

enea operatorSpółka ENEA Operator wybrała najkorzystniejszą ofertę w przetargu na wykonanie obrazu linii WN, zdigitalizowanego modelu przestrzennego, ortofotomapy oraz analizy pozyskanych danych na podstawie oblotów.

Zamówienie wykona konsorcjum firm Vimap Sp. z o.o. (lider) oraz Lima Sp. z o.o. za kwotę 3108456 zł brutto. Ofertę złożyło także konsorcjum Visimind Sp. z o.o. (lider) oraz First Europen Aviation Company Sp. z o.o., jednak z ponad dwukrotnie wyższą ceną - 6683677,32 zł brutto.

Zamówienie obejmuje inspekcję linii elektroenergetycznych WN-110 kW oraz stacji WN i WN/SN metodą fotogrametryczną i teledetekcyjną wykonywaną z pokładu statku powietrznego. Usługa obejmuje wykonanie ewidencji do roku 2019, w sumie około 4 787 km linii WN. Wybrany wykonawca zobowiązany będzie także do dostarczenia oraz wdrożenia systemu do wizualizacji, zarządzania danymi oraz dokumentacją z wykonanego oblotu i wykonywania analiz.

Drukuj Email

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment