logo gisplay

Wyniki fotogrametrycznych przetargów

Bytom (fot. MGGP Areo)Sezon fotogrametrycznych zamówień ruszył na dobre. W ostatnich dniach rozstrzygnięto kilka przetargów. Kto i gdzie wygrał?

Powiat Wrocławski

W przetarg na pozyskanie zdjęć lotniczych i opracowaniu barwnej ortofotomapy oraz numerycznego modelu terenu (NMT) dla obszaru powiatu wrocławskiego najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum MGGP Areo, GISPRO, OPEGIEKA, które wykona zamówienia za 182 040 zł brutto. W przetargu startowały jeszcze dwie firmy: Geokart z Rzeszowa (292 740 zł) oraz Geomar ze Szczecina (416 970 zł).

Powiat Oleśnicki

W przetargu na wykonanie opracowania fotogrametrycznego powiatu oleśnickiego w ramach projektu pn.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie oleśnickim” oferty złożyły dwie firmy: MGGP Areo na kwotę 350 550 zł brutto oraz Geomar ze Szczecina - 676 484,63 zł bruto.

Powiat Bocheński

Przetarg na dostawę bazy danych zobrazowań lotniczych dla całego obszaru powiatu bocheńskiego wygrała firma GEOMAR z kwotą 466 326,21 zł brutto. W przetargu startowała także firma MGGP Areo, która złożyła korzystniejszą cenowo ofertę (430 500 zł), jednak o ostatecznym wyniku zdecydowało kryterium skrócenia czasu wykonania zamówienia.

Konin

Ortofotomapę, zdjęcia lotnicze ukośne oraz numeryczny model terenu dla obszaru miasta Konina wykona MGGP Aero za kwotę 295 200,00 zł brutto. Oferta złożyła także firma GEOMAR.

Olsztyn

Przetarg na wykonanie i dostarczenie cyfrowego fotoplanu oraz skaningu laserowego został unieważniony, gdyż cena najkorzystniejszej oferty (złożono 3) przewyższała kwotę jaką zamierzał przeznaczyć UM w Olsztynie na sfinansowanie zamówienia.

Drukuj Email

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment