logo gisplay

Kto wykona ortofotomapę i portal 3D dla Chorzowa?

Trzy oferty wpłynęły w przetargu na wykonanie i dostawę ortofotomapy wraz z numerycznym modelem terenu oraz portalu 3D dla Chorzowa.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma MGGP Aero Sp. z o.o. z kwotą 206 640 zł brutto. O zamówienie walczyły również spółki GEOMAR ze Szczecina (430 500 zł) oraz OPEGIEKA z Elbląga (318 570 zł).

Zamówienie obejmuje:

  • Wykonanie i przekazanie fotogrametrycznych zdjęć lotniczych w barwach naturalnych RGB o rozdzielczości piksela terenowego (GSD) nie gorszej niż 0.07 m;
  • Wykonanie aerotriangulacji;
  • Wykonanie i przekazanie zdjęć ukośnych o rozdzielczości piksela terenowego (GSD) nie gorszej niż 0.08 m wraz z jednoczesnym pozyskaniem danych wysokościowych za pomocą skaningu laserowego (LIDAR) o terenowej gęstości skanowania co najmniej 4 pkt./m2;
  • Opracowanie numerycznego modelu terenu (NMT) oraz numerycznego modelu pokrycia terenu (NMPT);
  • Opracowanie cyfrowej ortofotomapy w barwach naturalnych RGB, o terenowej wielkości piksela (GSD) nie gorszym niż 0.07 m;
  • Opracowanie oraz uruchomienie na infrastrukturze teleinformatycznej Wykonawcy Portalu 3D wraz z zasileniem go numerycznym modelem pokrycia terenu (NMPT)  wraz z dedykowanym serwisem do prezentowania ortofotomap ukośnych;
  • Dostarczenie i uruchomienie w infrastrukturze Zamawiającego oraz zasilenie produktami niniejszego zamówienia (zdjęciami ukośnymi oraz NMPT): aplikacji desktop do przeglądania zdjęć ukośnych oraz aplikacji desktop do przeglądania numerycznego modelu pokrycia terenu / danych LIDAR.

Drukuj Email

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment