logo gisplay

Specjalista w Wydziale Geoportalu - GUGiK (Warszawa)

Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Specjalista w Wydziale Geoportalu w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego


Miejsce wykonywania pracy:

Główny Urząd Geodezji i Kartografii
ul. Wspólna 2
00-926 Warszawa

ZAKRES ZADAŃ

 • Realizuje prace związane z pełnieniem roli I i II linii wsparcia oraz współpracy i nadzoru nad II linią wsparcia da systemów: Geoportal, Uniwersalny Moduł Mapowy (UMM), Moduł SDI, narzędzi do metadanych, serwerów katalogowych, API Geoportal;
 • Realizuje prace związane z administracją i monitorowaniem systemów informatycznych: Geoportal, Uniwersalny Moduł Mapowy (UMM), Moduł SDI, narzędzi do metadanych, serwerów katalogowych, API Geoportal, w szczególności w ramach zapewnienia utrzymania rezultatów projektów POIG oraz POPC realizowanych w GUGiK;
 • Realizuje prace związane z pełnieniem funkcji Administratora Systemów Informatycznych dla systemów: Geoportal, Uniwersalny Moduł Mapowy (UMM), Moduł SDI, narzędzi do metadanych, serwerów katalogowych, API Geoportal;
 • Współpracuje z instytucjami, organami administracji publicznej oraz organizacjami międzynarodowymi przy eksploatacji oraz rozwijaniu systemów teleinformatycznych udostępniających Zasób, w tym w zakresie udostępniania i wykorzystania usług systemów: Geoportal, Uniwersalny Moduł Mapowy (UMM), Moduł SDI, narzędzi do metadanych, API Geoportal;
 • Proponuje, zbiera i dokumentuje wymagania funkcjonalne dla systemów, produktów i usług tworzonych zgodnie z założeniami i metodami SIG przy zapewnieniu zgodności z Architekturą SIG oraz z zastosowaniem narzędzi do zarządzania wymaganymi;
 • Prowadzi repozytoria utworzone na potrzeby realizacji zadań Wydziału Geoportalu w narzędziach Jira i Confluence.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe informatyczne, geoinformatyczne, geodezyjne lub pokrewne.
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata w obszarze informatyki, geoinformatyki, geodezji.
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym B1 (prowadzenie korespondencji oraz czytanie i rozumienie dokumentacji technicznej),
 • znajomość przepisów ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej,
 • znajomość przepisów wykonawczych i technicznych związanych z dyrektywą INSPIRE,
 • znajomość przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych,
 • znajomość programów typu GIS
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej oraz współpracy w zespole,
 • samodzielność, odpowiedzialność,
 • doświadczenie w zbieraniu wymagań,
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • znajomość norm i standardów OGC, W3C, i ISO dotyczących udostępniania danych przestrzennych,
 • znajomość standardów i narzędzi z zakresu zarządzania wymaganiami,
 • komunikatywność,
 • systematyczność, dokładność,
 • asertywność,
 • znajomość przepisów dotyczących zamówień publicznych.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 23.08.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Główny Urząd Geodezji i Kartografii
  ul. Wspólna 2
  00-926 Warszawa
  z dopiskiem „Ogłoszenie nr 52553 – specjalista IZ/G/6”

Drukuj Email

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018