logo gisplay

Specjalista ds. planowania monitoringu wód (Katowice)

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko:

Specjalista w Regionalnym Wydziale Monitoringu Środowiska w Katowicach, Departament Monitoringu Środowiska.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  • Wykonywanie prac w Regionalnym Wydziale Monitoringu Środowiska związanych z planowaniem sieci i programów pomiarowych monitoringu wód zgodnie z przepisami prawodawstwa polskiego oraz UE. Prowadzenie nadzoru nad aktualnością i kompletnością sieci oraz programów monitoringu wód na obszarze województwa.
  • Weryfikowanie kompletności oraz jakości danych monitoringowych na obszarze województwa. Prowadzenie bieżących monitoringów stopnia wykonania programu monitoringu przez Centralne Laboratorium Badawcze. Uczestniczenie w pracach związanych z opracowaniem wsadu do centralnego zlecenia wykonania badań monitoringowych przez CLB w zakresie wód na obszarze województwa.
  • Uczestniczenie w zadaniach związanych z wdrożeniem systemu informatycznego monitoringu wód w ramach systemu Ekoinfonet oraz jego rozwojem w powiązaniu z informacją przestrzenną. Zapewnienie administrowania SI JWoda w zakresie planowania monitoringu wód.
  • Wykonywanie analiz i map z wykorzystaniem narzędzi informacji przestrzennej na potrzeby m.in. programów monitoringu, raportów i sprawozdań.
  • Analizowanie przepisów UE i innych zobowiązań międzynarodowych z zakresu oceny stanu wód i opiniowanie z uwzględnieniem tych przepisów projektów aktów prawnych oraz ocen skutków regulacji dotyczących monitoringu wód w ramach krajowego procesu legislacyjnego.
  • Opracowywanie odpowiednich części programów Państwowego Monitoringu Środowiska w oparciu o analizy potrzeb wynikających z przepisów prawodawstwa polskiego oraz przepisów UE.
  • Opracowywanie sprawozdań, komunikatów, raportów i bieżących informacji dotyczących planowania monitoringu i realizacji programów monitoringu wód, a także działalności Departamentu Monitoringu Środowiska w zakresie monitoringu wód.
  • Branie udziału w szkoleniach, naradach, konferencjach i spotkaniach edukacyjnych na szczeblu regionalnym oraz w ich organizacji w zakresie kompetencji merytorycznych.
  • Uczestniczenie w pracach terenowych związanych z wykonywaniem badań monitoringowych

Termin składania dokumentów mija 21 sierpnia 2019 r.

Treść ogłoszenie

Drukuj Email

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018