logo gisplay

Starszy inspektor wojewódzki ds.nadzoru geodezyjnego i kontroli w Wydziale Geodezji (Warszawa)

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Starszy inspektor wojewódzki ds.nadzoru geodezyjnego i kontroli w Wydziale Geodezji

ZAKRES ZADAŃ

 • koordynowanie kontroli prowadzonych przez pracowników w organach administracji geodezyjnej i kartograficznej, kontroli działalności przedsiębiorców oraz jednostek organizacyjnych w zakresie wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych (2-4 pracowników)
 • prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu: ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów, scalań i wymiany gruntów oraz prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • rozpatrywanie skarg na działanie organów administracji geodezyjnej i kartograficznej
 • rozpatrywanie interwencji na działanie przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych oraz osób legitymujących się uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących geodezji i kartografii
 • przygotowywanie dokumentacji do opracowania wniosku do rzecznika dyscyplinarnego o wszczęcie postępowań wyjaśniających w stosunku do osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii naruszających przepisy
 • opiniowanie projektów modernizacji ewidencji gruntów i budynków przedkładanych przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe geodezyjne, prawnicze lub administracyjne
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w geodezji i kartografii
 • znajomość ustaw: Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi, o kontroli w administracji rządowej, Kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • umiejętność: obsługi komputera (pakiet Ms Office), skutecznej komunikacji, analitycznego myślenia, współpraca w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Termin składania ofert mija 12 sierpnia 2019 r.

Treść ogłoszenia

Drukuj Email

Nasze patronaty

Różne oblicza Gospodarki Przestrzennej
2510.2019
I Krajowe Forum Użytkowników LiDAR
22-23.10.2019 r. (Sękocin Stary)
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018