logo gisplay

Kartograf w Pracowni Systemów Informacji Przestrzennej (Wrocław)

Dyrektor Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze:

STARSZY REFERENT/MŁODSZY KARTOGRAF/KARTOGRAF (w zależności od kwalifikacji) w Pracowni Systemów Informacji Przestrzennej

Miejsce wykonywania pracy:    Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław

Wymiar czasu pracy:   1 etat

Wymagania niezbędne:

 • znajomość oprogramowania ArcGIS.
 • znajomość funkcjonowania administracji publicznej,
 • znajomość przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego,
 • spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • wykształcenie wyższe geodezyjne, kartograficzne, geoinformatyczne lub pokrewne I lub II stopnia  w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • znajomość zagadnień związanych z planowaniem przestrzennym, 
 • certyfikaty poświadczające znajomość oprogramowania GIS, 
 • znajomość technologii tworzenia aplikacji webowych (html i php),
 • umiejętność przetwarzania danych 3D,
 • doświadczenie w pracy z bazami danych, w tym tworzeniu zapytań w języku SQL,
 • znajomość obsługi programów graficznych,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole,
 • predyspozycje w zakresie wystąpień i prezentacji publicznych.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • tworzenie oraz aktualizacja danych i metadanych systemu wroSIP,
 • tworzenie i aktualizacja serwisów mapowych oraz stron informacyjnych systemu wroSIP,
 • wykonywanie analiz przestrzennych, 
 • tworzenie wizualizacji i opracowań kartograficznych,
 • szkolenia oraz wsparcie techniczne dla użytkowników systemu wroSIP,
 • obsługa spraw w zakresie działania Pracowni Systemów Informacji Przestrzennej,

Termin składania ofert mija 30 kwietnia 2019 r.

Treść ogłoszenie

Drukuj Email

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018