Stanowisko pracy ds. aktualizacji danych GIS (Radomsko)

Opublikowano:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Inspektor Biurze Kontroli na Miejscu, Stanowisko pracy ds. aktualizacji danych GIS

Miejsce pracy: Radomsko, ul. Prymas Stefana Wyszyńskiego 142

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy - umowa na czas określony ( w celu zastępstwa pracownika podczas jego usprawiedliwionej nieobecności)

Oferujemy:

Główne obowiązki:

Wymagania konieczne:

Wymagania pożądane:

Wymagane dokumenty i oświadczenia (podpisane przez kandydata):

  1. CV i list motywacyjny,
  2. Załączone do ogłoszenia oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych /zamieszczone pod ogłoszeniem/
  3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

Ww. oświadczenie musi być podpisane własnoręcznym podpisem kandydata.

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Dokumenty należy składać w terminie do: 29.03.2019r. (liczy się data wpływu do ARiMR).

Drukuj