logo gisplay

Podinspektor ds. polityki przestrzennej i planowania miejscowego (Warszawa)

Prezydent miasta stołecznego Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy:

Podinspektor ds. polityki przestrzennej i planowania miejscowego Dział Baz Danych w Wydziale Polityki Przestrzennej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

Główne odpowiedzialności:

  • prowadzenie baz danych o zagospodarowaniu przestrzennym. Opracowywanie informacji z zakresu zagospodarowania przestrzennego,
  • prowadzenie spraw związanych z określaniem polityki rozwoju przestrzennego Warszawy i procedurą sporządzania i zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
  • współpraca w formułowaniu wytycznych do planu zagospodarowania przestrzennego województwa, planu obszaru metropolitalnegoi innych opracowań o charakterze strategicznym. Opiniowanie projektów tych dokumentów,
  • współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu oraz zewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizacji zadań wynikających z utrzymania baz danych i procedury sporządzania i zmian studium.

Termin składania dokumentów: 22 marca 2019 r.

Treść ogłoszenia

Drukuj Email

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GIS w Stolicy 2018
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018