logo gisplay

Stanowisko ds. aktualizacji danych graficznych (Poznań)

Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Stanowisko: ds. aktualizacji danych graficznych

Wymiar etatu: pełny

Forma nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę

Nr ref. ZG-ZKS.11000.1.2019

Zakres podstawowych czynności:

Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności aktualizacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym między innymi:

  • prowadzenie spraw związanych z budową i modernizacją baz danych wraz ze sprawozdawczością z realizacji zadań, w tym weryfikacja i aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego obejmująca bazy danych wchodzące w skład zbiorów danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej dotyczących: ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, obiektów topograficznych BDOT500, szczegółowych osnów geodezyjnych,
  • prowadzenie metadanych w zakresie prowadzonych baz danych, · wykonywanie raportów, analiz, sprawozdań i statystyk dotyczących prowadzonych baz danych,
  • współudział w prowadzeniu osnów geodezyjnych
  • współudział w ustalaniu zasad wymiany danych między MODGiK i jednostkami wykonawstwa geodezyjnego

Termin składania ofert: 04.02.2019 r.

Treść ogłoszenia

Drukuj Email

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
GIS Challenge 2019
29-31.05.2019 (Kraków)
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018