logo gisplay

Podinspektor ds. materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Włocławek)

Urząd Miasta Włocławek poszukuje osoby na stanowisko:

Podinspektor ds. materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Geodezji i Kartografii

Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne

  • wykształcenie wyższe – kierunek geodezja i kartografia;
  • obywatelstwo polskie;
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
  • niekaralność / brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • nieposzlakowana opinia;
  • znajomość przepisów: ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i Kodeksu cywilnego, przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o finansach publicznych, instrukcji kancelaryjnej i umiejętność ich stosowania;
  • inne – umiejętność obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych (skanery, drukarki) oraz znajomość programów: EWMAPA, OŚRODEK, Mdok, ADRES, EWOPIS, OTAGO, EXCEL, WORD i innych aplikacji biurowych.

Termin składania dokumentów mija 17 grudnia 2018 r.

Treść ogłoszenia

Drukuj Email

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018