logo gisplay

Specjalista ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego obszarów lądowych (Szczecin)

Urząd Morski w Szczecinie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Specjalista do spraw: planowania i zagospodarowania przestrzennego obszarów lądowych w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Geodezji

Miejsce wykonywania pracy: Szczecin

Adres urzędu:

Urząd Morski w Szczecinie
Plac Stefana Batorego 4
70-2017 Szczecin

ZAKRES ZADAŃ

 • Przygotowanie projektów opinii, wniosków, uzgodnień i decyzji dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego w obszarze kompetencji Dyrektora UMS.
 • Ustalanie warunków lokalizacji obiektów budowlanych.
 • Analiza i ocena, w zakresie zgodności z warunkami zabudowy i przepisami technicznymi, rozwiązań zawartych w projektach budowlanych dot. obiektów budowlanych oraz formułowanie warunków uzgodnień.
 • Prowadzenie procedury opiniowania i uzgodnień wniosków, wymagań oraz warunków dotyczących uwzględnienia problematyki lokalizacji obiektów budowlanych w projektach dokumentów planistycznych.
 • Prowadzenie stałej analizy aktualności przepisów obowiązującego prawa w zakresie niezbędnym dla realizacji zadań na stanowisku.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe techniczne: architektura lub urbanistyka
 • staż pracy : 1 rok i 6 miesięcy pracy związanej z architekturą lub urbanistyką lub planowaniem przestrzennym,
 • znajomość przepisów prawa w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego
 • znajomość podstawowa procedur administracyjnych i zasad funkcjonowania organów administracji publicznej
 • znajomość obsługi komputera i korzystania z programów GIS
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjnej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • znajomość specjalistycznego oprogramowania w zakresie tworzenia baz danych przestrzennych oraz obsługi formatów graficznych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie uprawnień budowlanych w specjalnosci architektonicznej lub konstrukcyjnej

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 19.10.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Morski w Szczecinie
  Wydział Spraw Pracowniczych, pok. 221 a
  Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin

Wynagrodzenie zasadnicze: 3.500,00 + dodatek stażowy.

Drukuj Email

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
GIS Challenge 2019
29-31.05.2019 (Kraków)
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018