logo gisplay

Stanowisko pracy ds. aktualizacji danych GIS (Grudziądz)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny w Toruniu poszukuje osoby na stanowisko: 

Stanowisko pracy ds. aktualizacji danych GIS Biuro Kontroli na Miejscu   w Kujawsko-Pomorskim Oddziale Regionalnym ARiMR miejsce pracy w Biurze Powiatowym w Grudziądzu

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba  /  1 etat - umowa o pracę na czas określony – w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy

Oferujemy:

 • przejrzyste zasady wynagradzania,
 • możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:

 • weryfikacja oraz bieżąca aktualizacja baz danych Systemu Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS/GIS) zgodnie z obowiązującymi procedurami,
 • opracowywanie rozbieżności w sprawach powiązanych z działkami referencyjnymi, na których zidentyfikowano konieczność modyfikacji elementów EFA w wektorowych danych referencyjnych w systemie PZSIP,
 • bieżące przenoszenie wyników z kontroli na miejscu do bazy LPIS,
 • prowadzenie wyjaśnień z rolnikami w zakresie danych GIS,
 • udostępnianie danych GIS na potrzeby kontroli na miejscu,
 • wykonywanie innych czynności wynikających z procedur na zajmowanym stanowisku.

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie: wyższe lub średnie: w dziedzinie nauk ścisłych lub nauk technicznych, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna (specjalność zawodowa: kataster nieruchomości, geodezja i nawigacja satelitarna, geodezja gospodarcza, geodezja i szacowanie nieruchomości, geodezja i geoinformatyka).
 • znajomość problematyki Wspólnej Polityki Rolnej,
 • znajomość problematyki Unii Europejskiej w zakresie działań Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 • znajomość zagadnień z Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • znajomość zagadnień związanych z działalnością ARiMR,

Wymagania pożądane:

 • pracownik powinien posiadać co najmniej roczny staż pracy na stanowisku związanym z prowadzeniem kontroli administracyjnej wniosków o przyznanie płatności obszarowych w biurze powiatowym ARiMR w oparciu o ortofotomapę  lub roczny staż pracy        w obszarze projektów GIS,
 • praktyczna znajomość zagadnień technicznych w zakresie geodezji i kartografii (m.in. GIS),
 • komunikatywność, operatywność, sumienność, systematyczność, dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • otwartość na uczenie się,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera ( Windows, Excel, Word).


Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.    CV i list motywacyjny,
2.    Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. (Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia)
3.    Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.


Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Dokumenty należy składać w terminie do:  28.09.2018  (liczy się data wpływu do ARiMR).
 
Listownie
pod adresem: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny
ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń

z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru:  nr ref. ogłoszenia OR02/23/2018

osobiście:
adres: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny
ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń
(kancelaria czynna w godz.: 730- 1530 )
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru:  nr ref. ogłoszenia OR02/23/2018

W wersji elektronicznej na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. tel. 56 619 83 11 / 13

 

Drukuj Email

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
GIS Challenge 2019
29-31.05.2019 (Kraków)
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018