logo gisplay

Inspektor wojewódzki ds. ewidencji gruntów i budynków (Rzeszów)

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowiska:

 • Starszy inspektor wojewódzki do spraw: ewidencji gruntów i budynków

 • Inspektor wojewódzki do spraw: ewidencji gruntów i budynków

w Oddziale Katastru Nieruchomości w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe geodezyjne
 • doświadczenie zawodowe w obszarze wykonawstwa geodezyjnego lub w służbie geodezyjnej i kartograficznej - powyżej 3 lat,
 • uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie: 1-geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne lub 2 – rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych,
 • znajomość ustaw: Prawo Geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks cywilny, o Kontroli w administracji rządowej, o gospodarce nieruchomościami, o Wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o służbie cywilnej,
 • znajomość rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO),
 • umiejętność obsługi komputera (MS Word, MS Excel).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Termin składania dokumentów mija 18 sierpnia 2018 r.

Treść ogłoszeń

Drukuj Email

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018