logo gisplay

Główny Specjalista GIS w Biurze Morskiej Energetyki Wiatrowej (Warszawa)

PGE Energia Odnawialna S.A.p oszukuje osoby na stanowisko:

Główny Specjalista GIS w Biurze Morskiej Energetyki Wiatrowej

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

  • Prowadzenie, archiwizowanie, udostępnianie oraz aktualizowanie bazy danych przestrzennych projektu Offshore;
  • Przygotowywanie analiz przestrzennych oraz map tematycznych na potrzeby pozostałych członków zespołu projektowego (m. in. w zakresie środowiska, planistyki, geologii, rozmieszczenia turbin wiatrowych);
  • Opracowanie i wdrożenie standardu kontroli i zarządzania jakością danych GIS;
  • Proponowanie i implementacja nowych rozwiązań i narzędzi usprawniających pracę w obszarze zarzadzania i analizy danych GIS;
  • Aktywne wsparcie i uczestnictwo w pracach zespołu projektowego;
  • Nadzór oraz współpraca z podwykonawcami w zakresie przekazywania danych przestrzennych;
  • Współpraca z innymi biurami i departamentami Spółki zaangażowanymi w realizację projektu.

Profil idealnego kandydata:

  • Wykształcenie wyższe techniczne (geodezja, geografia, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska lub pokrewne);
  • Co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku;
  • Biegła znajomość oprogramowania ArcGIS (ArcMap, ArcCatalog, ArcGIS Server) oraz programu AutoCAD (także konwersja plików CAD to GIS);
  • Biegła znajomość programów z pakietu MS Office;
  • Znajomość języka programowania Python na potrzeby ArcGIS oraz doświadczenie w pracy oraz zarzadzaniu geobazami SDE będzie dodatkowym atutem;
  • Biegła znajomość języka angielskiego ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa technicznego;
  • Komunikatywność oraz umiejętność pracy w międzynarodowym zespole;
  • Umiejętność analizy i syntezy informacji;
  • Aktywne podejście do rozwiązywania problemów, inicjatywa, samodzielność.

Treść ogłoszenia

Drukuj Email