logo gisplay

Stanowisko ds. weryfikacji wyników prac geodezyjnych i kartograficznych (Poznań)

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ poszukuje osoby na:

Stanowisko: ds. weryfikacji wyników prac geodezyjnych i kartograficznych

Wymiar etatu: pełny

Forma nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę na zastępstwo

Nr ref. ZG-ZKS.11001.4.2019

Zakres podstawowych czynności

 • analiza materiałów przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod kątem ich przydatności do utworzenia bazy mapy numerycznej,
 • sprawdzenie prawidłowości obliczeń współrzędnych punktów osnowy pomiarowej oraz innych elementów niezbędnych do wprowadzenia do bazy szczegółów będących treścią mapy zasadniczej,
 • weryfikacja zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub kartograficznych pod względem ich zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii
 • prowadzenie korespondencji związanej z wykonywaniem powierzonych zadań.

Wymagania niezbędne

 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane;
 • z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • obywatelstwo polskie;
 • wykształcenie średnie techniczne – Geodezja;
 • uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1;
 • co najmniej 6-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie wykonawstwa geodezyjnego.

Termin składania ofert upływa: 10.05.2019 r.

Treść ogłoszenia

Drukuj Email

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
GIS Challenge 2019
29-31.05.2019 (Kraków)
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018