logo gisplay

Referent w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym (Zamość)

Starosta Zamojski ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Młodszy referent – 2 etaty w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Zamościu

Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie średnie geodezyjne lub wyższe geodezyjne;
  • obywatelstwo polskie;
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku;
  • ukończone 18 lat;
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • nieposzlakowana opinia.

Termin sładania aplikacji mija 5 lutego 2018 r.

Treść ogłoszenia

Drukuj Email

INTERGEO 2018

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GIS w Stolicy 2018
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
IV Forum Geodezja Przedsiębiorcy Studenci (GPS)

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018