Inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (Koszalin)

Opublikowano:

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

Ogłoszenie o naborze nr 21137 z dnia 24.01.2018 r.

Miejsce wykonywania pracy:

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie – Delegatura w Koszalinie
ul. Wł. Andersa 34
75-626 Koszalin

Adres urzędu:

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie -
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin

ZAKRES ZADAŃ

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

WYMAGANIA DODATKOWE

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

INNE INFORMACJE:

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto ok. 3500 zł.
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach.
Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej ZUW w Szczecinie, w zakładce „Praca”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91/ 43 03 611 lub 650.

Drukuj