logo gisplay

Stanowisko ds. udostępniania danych opisowych (Poznań)

Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ poszukuje osoby:

Stanowisko ds. udostępniania danych opisowych

Wymiar etatu: niepełny – 1/2 etatu

Forma nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę

Nr ref. ZG-ZKS.11000.11.2018

Zakres podstawowych czynności

Udostępnianie danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Wymagania niezbędne

  • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
  • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • nieposzlakowana opinia;
  • obywatelstwo polskie;
  • wykształcenie wyższe kierunek lub specjalność: geodezja i kartografia lub wykształcenie średnie geodezyjne lub co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej lub praca/ praktyka w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego;
  • umiejętność obsługi komputera - Pakiet Office.

Termin składania ofert: 09.11.2018 r.

Treść ogłoszenia

 

Drukuj Email

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
GIS Challenge 2019
29-31.05.2019 (Kraków)
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018