Starszy specjalista ds. przetwarzania i analiz danych (Warszawa)

Opublikowano:

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Starszy specjalista ds. przetwarzania i analiz danych w celu realizacji I osi priorytetowej Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w Wydziale Metod Ilościowych w Departamencie Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego

Wymiar etatu: 1,00

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: 01-211 Warszawa, ul. M. Kasprzaka 18/20

Główne obowiązki:

Warunki pracy

Wymagania niezbędne:

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

Dokumenty należy przesłać do dnia: 22 września 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego lub data dostarczenia do Urzędu) na adres:

Urząd Komunikacji Elektronicznej Biuro Administracji i Kadr ul. M. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa z dopiskiem „Starszy specjalista – DART/WMI/5”

Dokumenty można złożyć również za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (adres: https://pue.uke.gov.pl).

Inne informacje:

Zachęcamy osoby niepełnosprawne do udziału w naborze. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Oferty otrzymane po terminie i niespełniające wymagań formalnych (w tym brak wymaganych dokumentów oraz oryginałów oświadczeń) i koniecznych nie będą rozpatrywane. W razie złożenia dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę nadania w placówce pocztowej. Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranej/go kandydatki/kandydata zostaną zniszczone.

Podczas naboru zastosowane zostaną następujące metody i techniki naboru:

Informacje o naborze można uzyskać pod nr telefonu: (22) 53 49 426 oraz pod adresem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

Drukuj