logo gisplay

Stanowisko pracy ds. aktualizacji danych GIS (Krasnystaw)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Lubelski Oddział Regionalny poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:

Inspektor - Stanowisko pracy ds. aktualizacji danych GIS w Biurze Kontroli na Miejscu LOR

Miejsce świadczenia pracy: Biuro Powiatowe ARiMR w Krasnymstawie

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/ 1 etat (umowa na czas określony – w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy)

Oferujemy:

 • przejrzyste zasady wynagradzania,
 • możliwości rozwoju zawodowego,
 • pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:

 • identyfikowanie rozbieżności w wektorowych danych referencyjnych w Systemie Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS).
 • identyfikacja i obsługa rozbieżności w systemie PZSIP zgodnie z obowiązującymi procedurami, w tym modyfikacja danych wektorowych LPIS.
 • opracowanie rozbieżności w sprawach powiązanych z działkami referencyjnymi, na których zidentyfikowano konieczność modyfikacji elementów EFA w wektorowych danych referencyjnych w systemie PZSIP.
 • udostępnianie danych GIS na potrzeby kontroli na miejscu.
 • wektoryzacja działek rolnych na potrzeby kontroli na miejscu.
 • przygotowanie dokumentacji kontrolnej GIS w postaci cyfrowej do przygotowania w trakcie kontroli na miejscu metodą FOTO

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość zadań wykonywanych przez ARiMR,
 • znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • znajomość Ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (z późń. zm)

Wymagania pożądane:

 • komunikatywność, wysoka kultura osobista,
 • dokładność, odpowiedzialność, sumienność,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty i oświadczenia (podpisane przez kandydata):

1. CV i list motywacyjny,

2. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych o treści:

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ARiMR moich danych osobowych podanych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji, w zakresie większym niż jest to wymagane na podstawie art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.).
 2. Przyjmuję do wiadomości, że: a) zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą: 00-175 Warszawa, Al. J. Pawła II 70, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz.922 ze zm.), b) przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania, c) obowiązek podania żądanych przez ARiMR danych wynika z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.), d) podanie danych w zakresie szerszym, niż wynika to z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r, poz. 1666 ze zm.), jest dobrowolne.

3. W/w oświadczenie musi być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

4. Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

5. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie. Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 16 sierpnia 2017 r. (liczy się data wpływu do ARiMR)

Listownie na adres: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Lubelski Oddział Regionalny 21-003 Ciecierzyn, Elizówka 65 A

osobiście: w Kancelarii Lubelskiego Oddziału Regionalnego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 21-003 Ciecierzyn, Elizówka 65 A Kancelaria czynna w godzinach 7:30 do 15:30

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru OR03/21/17

w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. z dopiskiem: OR03/21/17

Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 81 756-88-19

Drukuj Email