logo gisplay

Specjalista ds. architektury i projektowania systemów informatycznych (Warszawa)

Prezydent miasta stołecznego Warszawy poszukuje kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy:

Główny specjalista ds. architektury i projektowania systemów informatycznych w Wydziale Infrastruktury Informacji Przestrzennej w Biurze Geodezji i Katastru

Główne odpowiedzialności:

 • Realizacja zadań w zakresie analiz przedwdrożeniowych, projektowania, budowania, wdrażania i integracji SI realizowanych na potrzeby Urzędu wraz z zapewnieniem ich rozwoju.
 • Przygotowywania analiz, prowadzenia prac projektowych, programistycznych i wdrożeniowych.
 • Analizowanie potrzeb i wykonywanie zakupów specjalistycznych aplikacji.

Charakterystyka pracy:

 • Budowa i rozwój Infrastruktury Informacji Przestrzennej . Realizacja budowy Centralnej Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy.
 • Udział w przygotowaniu dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w szczególności udział w opracowywaniu warunków technicznych, opisu przedmiotu zamówienia.
 • Udział w innowacyjnych projektach, dotyczących budowy, wdrażania i utrzymania systemów informacji przestrzennej, w tym migracji i integracji danych.

Pożądane umiejętności:

 • znajomość zagadnień związanych z administracją SZBD Oracle,
 • podstawowa znajomość SQL,
 • znajomość zagadnień edycji danych przestrzennych, w tym technik teledetekcyjnych,
 • znajomość technologii GIS (ArcGIS desktop i geobazy ESRI),
 • podstawowa znajomość UML,
 • podsta wowa znajomość P owiatowego Z asobu G eodezyjnego i K artograficznego,
 • znajomość zasad eksploatacji systemów informatycznych zgodnie z zasadami ITIL .

Praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych: Prawa zamówień publicznych, Prawa geodezyjnego i kartograficznego, ustaw: o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej, instrukcji kancelaryjnej.

Treść ogłoszenia

Drukuj Email