logo gisplay

Opublikowano rozporządzenie MSWIA w sprawie standardów technicznych wykonywania pomiarów geodezyjnych

rozporzadzenie frontW Dzienniku Ustaw z dnia 7 grudnia 2011 r. Nr 263 poz. 1572 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Rozporządzenie określa standardy wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Standardy dotyczą prac wykonywanych na potrzeby: ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, podziałów nieruchomości, postępowań sądowych i administracyjnych, zagospodarowania przestrzennego, budownictwa, w tym geodezyjnej obsługi inwestycji budowlanych.

Rozporządzenie wejdzie w życie w dniu 22 grudnia 2011 r.

Treść rozporządzenia