logo gisplay

Uwagi SGP do nowelizacji prawa geodezyjnego

Stowarzyszenie Geodetów Polskich opublikowało na swojej stronie uwagi do projektu ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw.

Uwagi SGP, w ramach konsultacji społecznych, zostały już przekazane Głównemu Geodecie Kraju. Dotyczą one m.in. obowiązkowych ubezpieczeń OC geodetów, ewentualnego utworzenia Samorządu Zawodowego Geodetów jak również wyeliminowania patologii poświadczania materiałów geodezyjnych i kartograficznych powstałych w wyniku zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych wykonawcom geodezyjnym nie posiadającym stosownych uprawnień zawodowych, przez osoby posiadające uprawnienia zawodowe bez właściwego nadzoru i kontroli tych prac, w szczególności dotyczących opracowań z zakresu ewidencji gruntów i budynków oraz geodezyjnej obsługi inwestycji.

Uwagi SGP do projektu ustawy PGIK 04-2019 (pdf)

Projekt ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

Nasze patronaty

Różne oblicza Gospodarki Przestrzennej
2510.2019
I Krajowe Forum Użytkowników LiDAR
22-23.10.2019 r. (Sękocin Stary)
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018