logo gisplay

O technologiach pomiarowych i danych GIS podczas Szkoły Górnictwa Odkrywkowego

VI edycja Szkoły Górnictwa Odkrywkowego (fot. S.Malik)W dniach 9-12 września 2018 r. w Kościelisku k/Zakopanego odbyła się VI edycja Szkoły Górnictwa Odkrywkowego. Jest to cykliczna konferencja naukowo – techniczna, która organizowana jest przez Katedrę Górnictwa Odkrywkowego Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH w Krakowie.

Głównym przesłaniem „Szkoły Górnictwa Odkrywkowego” jest przekazywanie najnowszej wiedzy dotyczącej praktycznych zagadnień górnictwa odkrywkowego oraz wymiana doświadczeń w celu wypracowania tzw. „dobrych praktyk w górnictwie”.

W obecnej edycji wzięła udział rekordowa liczba 260 osób - repreznetanci instytucji naukowo-badawczych związanych z górnictwem, przedstawiciele urzędów górniczych oraz pracownicy kopalń odkrywkowych, a także firm zaplecza technicznego. Liczną grupę stanowili też przedstawiciele samorządów gmin górniczych, dla których w trakcie konferencji zorganizowano specjalny panel dyskusyjny.

Jak co roku ważny udział w dyskusjach konferencyjnych miały sprawy związane z przetwarzaniem danych przestrzennych oraz realizacją pomiarów geodezyjnych. Kierownik Działu Mierniczego KWB Turów Tomasz Waliński przedstawił referat „Monitorowanie deformacji w Oddziale KWB Turów Spółki PGE GiEK S.A.”, w którym opisał doświadczenia z testowania najnowszych technologii pomiarowych w warunkach kopalni odkrywkowej. Przetestowano zastosowanie fotogrametrycznego BSL, naziemnego skaningu laserowego, systemu GeMoS oraz lotniczego skaningu laserowego. Robert Dreszer, główny inżynier do spraw górnictwa, przedstawił referat pt. „Zastosowanie dronów w kopalniach odkrywkowych na przykładzie Kopalni Strzelce Opolskie”, w którym bardzo precyzyjnie objaśnił zalety i wady zastosowania BSL w praktyce zakładów odkrywkowych eksploatujących kruszywa.

VI edycja Szkoły Górnictwa Odkrywkowego (fot. S.Malik)

Następne dwa wystąpienia Mateusza Kusia i Michała Kłosa z firmy PRGW SA „Złotego Sponsora” szkoły koncentrowały się na wykorzystaniu nowoczesnego oprogramowania do optymalizacji kosztów wydobycia w zakładach górniczych. Mateusz Kuś przedstawił referat pod tytułem „Technologia zysku: korzyści wynikające z użytkowania rozwiązań informatycznych na przykładach”, gdzie zademonstrował spektakularne sukcesy wdrożonego oprogramowania w ograniczaniu kosztów działalności górniczej i podnoszeniu efektowności procesu eksploatacji. Natomiast Michał Kłos przedstawił problemy w integracji danych oraz korzyści płynące ze zintegrowanego modelu danych dla kopalni.

Nie zabrakło również przedstawiciela z branży geodezyjnej firmy Geotronics R&D. Tomasz Majkusiak przedstawił referat pt „Technologie pomiarowe w górnictwie odkrywkowym węgla brunatnego i surowców skalnych”, w którym kompleksowo omówił nowoczesne zintegrowane systemy sterowania wiertnicami włącznie z pomiarem geometrii otworów strzałowych. Omówił trzy typy wysoce specjalizowanych skanerów CALS, VOID oraz FiX1. Szczególnie ten ostatni skaner jest niezwykle ciekawy ponieważ może być montowany do stropu, czyli podwieszany i w sposób prawie ciągły może śledzić zmiany objętości pryzmy lub głębokości wkopu. Może też pracować w środowisku zapylonym.

Artur Krawczyk wygłosił referat pod tytułem „Jeśli ‘inteligenta kopalnia’ to nie jest chwyt reklamowy to co dokładnie powinno oznaczać to pojęcie?”, w którym postarał się oddzielić ziarno prawdy od marketingowych plew szeroko propagowanych i przypisywanych pojęciu inteligentna kopalnia.

Na zakończenie sesji Paweł Kawalec wygłosił referat pt. „Zarządzanie jakością i ograniczanie emisji poprzez bezpośrednie harmonogramowanie z użyciem modelu blokowego”.

Już teraz organizatorzy konferencji SGO zapraszają firmy geodezyjne współpracujące z górnictwem odkrywkowym lub te, które dopiero planują współpracę z tą branżą na przyszłoroczną edycję tej konferencji.

Artur Krawczyk, fot. S. Malik

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
GIS Challenge 2019
29-31.05.2019 (Kraków)
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018