logo gisplay

Studenci prezentowali swoje prace

XIII edycja Ogólnopolskiej Konferencji Klubu Studentów GeodezjiW dniach 10-11 maja 2018 r. w podwarszawskim Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym 4 Żywioły Falenty odbyła się XIII edycja Ogólnopolskiej Konferencji Klubu Studentów Geodezji, w ramach której studenci z kół naukowych prezentowali wyniki swoich prac podczas sesji referatowych oraz posterowych.

W tegorocznej edycji udział wzięli studenci: Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Politechniki Warszawskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Politechniki Śląskiej oraz Akademii Morskiej w Szczecinie.

W konkursie na najlepszą pracę zaprezentowaną podczas XIII Ogólnopolskiej Konferencji Klubu Studentów Geodezji zwyciężyli:

  • 1 miejsce: Patryk Wróblewski i Dominik Matusiak, Wojskowa Akademia Techniczna "Analiza możliwości wykorzystania niskobudżetowych bezzałogowych systemów powietrznych do pozyskiwania geoinformacji o infrastrukturze mostowo-kolejowej";
  • 2 miejsce: Mariusz Urbański, Politechnika Warszawska, "Wykorzystanie lotniczych danych fotogrametrycznych w procesie tworzenia systemu monitoringu zieleni miejskiej";
  • 3 miejsce: Wojciech Dawid, Wojskowa Akademia Techniczna, "Automatyzacja procesu opracowania wojskowej mapy przejezdności terenu przy wykorzystaniu języka skryptowego Python w oprogramowaniu ArcGIS".

Wyróżnienia:

  • Karolina Borkowska, Ewelina Szymańska, Politechnika Warszawska, "Modelowanie i wizualizacja 3D budynków Politechniki Warszawskiej na podstawie wieloźródłowych danych fotogrametrycznych";
  • Katarzyna Kryszak, Weronika Kusek, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oraz Witold Łukasik, Akademia Górniczo-Hutnicza,  "Wirtualny Spacer po budynku Centrum Innowacyjno Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie".

Najlepsze postery:

  • 1 miejsce: Magdalena Iwanowska, Michał Szczypka, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, "Analiza porównawcza metod otrzymywania Numerycznego Modelu Terenu na przykładzie Kamieniołomu w Lutowiskach";
  • 2 miejsce - Ex aequo: Krzysztof Stasch, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, "Wykorzystanie danych z wrocławskiego inteligentnego systemu transportu do mikrosymulacji ruchu miejskiego podczas imprezy masowej" oraz  Bartłomiej Majerski, Politechnika Warszawska, "Studencki system wykrywania oraz obserwacji satelitów i śmieci kosmicznych";
  • 3 miejsce Joanna Wnuk, Politechnika Warszawska, "Budowa trójwymiarowego modelu obozu Treblinka I i okolic na podstawie wieloźródłowych danych przestrzennych".

Wyróżnienie:

  • Lukasz Hećman, Wojskowa Akademia Techniczna' "Sieć dronów jako osnowa fotogrametryczna".

Nagrodę za najlepszą pracę z dziedziny kartografii, ufundowaną przez Stowarzyszenie Kartografów Polskich, otrzymała: Elżbieta Bratkowska, Wojskowa Akademia Techniczna,  "Mapa - gra edukacyjna".

 

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GIS w Stolicy 2018
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018