logo gisplay

V Smart City Forum za nami

Laureaci konkursu V Smart City Forum W dniach 8-9 marca w Warszawie odbyło się V Smart City Forum. Podczas wydarzenia przyznano nagrody za osiągnięcia na polu budowy inteligentych miast dokonane w 2016 roku.

Smart City Forum to platforma dialogu i współpracy biznesu z administracją centralną i lokalną. Pozwala na efektywną wymianę opinii oraz doświadczeń w zakresie inteligentnych miast, dotyczącą rozwoju polskich jaki i innych miast świata. Obszary i zagadnienia na których skupiła się V edycja dotyczyły mobilności miejskiej, inteligentnej infrastruktury oświetleniowej, elektromobilności i gazomobilności, usług w tym płatności realizowanych w mieście oraz integracji karty aglomeracyjnej, tworzenia przestrzeni miejskiej w tym aspektu kolejnictwa, efektywności energetycznej czy też nowych modeli biznesowych oraz finansowania infrastruktury municypalnej.

Wielka Gala Smart City odbyła się 8 marca 2017 roku w Hotelu Westin w Warszawie. Uroczystego otwarcia dokonał Mariusz Gaca (Przewodniczący Rady Programowej Smart City Forum, Wiceprezes Zarządu ds. Rynku Konsumenckiego, Orange Polska). Nagrody przyznano w 6-ciu kategoriach za osiągnięcia dokonane w 2016 roku:

  • Smart City do 100 tys. mieszkańców – Miasto Jaworzno
  • Smart City od 100 do 500 tys. mieszkańców – Miasto Rzeszów
  • Smart City powyżej 500 tys. mieszkańców – Miasto Łódź
  • Inteligentne rozwiązanie – Smart City Solution – PCSS Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe za Elektroniczne platformy oraz e-usługi dla miast.
  • Innowacja Smart City - Asseco Data Systems S.A. za Platformę Metropolis.
  • Człowiek Roku - Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin

 

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment