logo gisplay

W Gdańsku szkoleniu z zakresu informatyzacji MPZP

W dniu 21 kwietnia 2017 r. w Gdańsku odbędzie się szkolenie „Cyfrowe plany zagospodarowania przestrzennego w mieście inteligentnym – ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej, zarządzanie miastem, potrzeby mieszkańców oraz e-usługi".

Szkolenie organizowane jest przez firmę 24GIS, która specjalizuje się we wspieraniu miast we wdrażaniu GIS oraz informatyzacji dokumentów planistycznych. Szkolenie ma na celu zapoznanie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z:

  • Aktualnymi wymaganiami prawnymi w zakresie informatyzacji miejscowym planów zagospodarowania przestrzennego wynikającymi m.in. z wdrażaniem ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz dyrektywy INSPIRE;
  • Projektowanymi zmianami w prawie wpływającymi na informatyzację MPZP
  • Organizacją wdrożenia ww. wymagań prawnych,
  • Dobrymi praktykami w zakresie technicznych aspektów informatyzacji istniejących MPZP
  • Wskazówkami w zakresie wymagań dotyczących pozyskiwania oraz kontroli nowych MPZP zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Wymaganiami w zakresie świadczenia e-usług związanych z danymi planistycznymi
  • Rolą danych planistycznych w zarządzaniu miastem inteligentnym

W dotychczasowych edycjach szkolenia wzięło udział kilkadziesiąt osób m.in. z:

Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Rozwoju w Warszawie - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi - - Biuro Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim - Biura Rozwoju Gdańska - Urzędu Miasta Bielsko - Biała - Urzędu Miasta Chocianów - Urzędu Miasta Chorzów - Urzędu Miasta Jastrzębie - Zdrój - Urzędu Miasta Legnica - Urzędu Miasta Olsztyn - Urzędu Miasta Polkowice - Urzędu Miasta Starogard Gdański - Urzędu Miasta Sztum – Urząd Miasta Skierniewice - Urzędu Miasta Tarnów - Urzędu Miasta Zawiercie - Urzędu Miasta Zabrze - Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Jak informuje organizator, 100% dotychczasowych uczestników szkoleń oceniło je wysoko lub bardzo wysoko. Więcej informacji (program, formularz zgłoszeniowy) znajduje się na stronie internetowej: http://24gis.pl/oferta/szkolenie-informatyzacja-mpzp/

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment