logo gisplay

W Warszawie dyskutowano o korzyściach z dostępu do informacji przestrzennej

Seminarium  "Informacja przestrzenna i nowe technologie w służbie mieszkańca i przedsiębiorcy" (fot. Michał Słaby, UMWM)W dniach 8 i 9 maja br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyło się seminarium  "Informacja przestrzenna i nowe technologie w służbie mieszkańca i przedsiębiorcy".

Dwudniowe seminarium zgromadziło przedstawicieli świata nauki, samorządowców i przedsiębiorców oraz specjalistów w zakresie informacji przestrzennej. W Seminarium uczestniczyli także goście zagraniczni m.in. Martin Roger - ambasador Republiki Estońskiej w RP, Hugo De Groof - przedstawiciel Komisji Europejskiej - DG Environment oraz Stefan Jensen - przedstawiciel Europejskiej Agencji Środowiska.

Pierwszy dzień seminarium upłynął pod znakiem dyskusji na temat wyzwań dla regionów europejskich w tworzeniu Infrastruktury Informacji Przestrzennej oraz budowy Społeczeństwa Informacyjnego. Podczas panelu dyskusyjnego, z udziałem m. in. ekspertów ze struktur europejskich - Stefana Jensena oraz Hugo de Groofa, a także Martina Rogera - Ambasadora Estonii i zastępcy Prezydenta m. st. Warszawy - Michała Olszewskiego - tematyka obejmowała kwestie związane z wyzwaniami jakim muszą sprostać regiony w zakresie cyfryzacji i zarządzaniu tworzonymi bazami danych, ze współpracą z jednostkami samorządu terytorialnego oraz trendami i trudnościami w postępującej transformacji cyfrowej.

Przedmiotem uwagi były również sprawy wykorzystania obrazów satelitarnych, o coraz lepszych parametrach dokładności, do realizacji zadań administracji oraz ich rosnącej powszechności i zwiększaniu świadomości odbiorców końcowych.

Drugiego dnia uczestnicy seminarium mieli okazję wysłuchać Marleny Happach - Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, która wraz z Moniką Konrad - Dyrektor Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju, zapoznawały z wykorzystaniem Big Data w prowadzeniu procesów planowania przestrzeni miejskiej w Warszawie.

Sprawy partycypacji społecznej z wykorzystaniem narzędzi GIS zaprezentowała Maria Andrzejewska - Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa, na przykładzie zrealizowanego projektu społecznego "Ciepło dla Pragi", którego celem było zwiększenie świadomości energetycznej warszawiaków i nauka wykorzystania modelowania 3D (przy zastosowaniu możliwości gry komputerowej Minecraft) do planowania przyjaznej przestrzeni miejskiej.

Idea inteligentnych miast z myślą o poprawie życia mieszkańców była problematyką Profesora Roberta Olszewskiego z Politechniki Warszawskiej. W dość szczególny sposób rozważył kwestię możliwości wykorzystania technologii z korzyścią, ale też z zagrożeniami dla społeczności miejskiej. Technologia może pomóc w realizacji celów i często pomaga, ale należy jej pilnować i nad nią panować, ponieważ miarą sukcesu jest zaangażowanie społeczne mieszkańców i urzędników w tworzenie przemian, a nie tylko wykorzystywanie nowinek technicznych i rozwijanie sztucznej inteligencji. Bez umiejętności wykorzystania technologii, żadne narzędzia samodzielnie nie spełnią założeń smart city.

Niezwykle ciekawym i przyszłościowym był temat prezentowany przez Profesora Krzysztofa Piecha z Uczelni Łazarskiego. Blockchain, bo o nim mowa, został przedstawiony jako najbezpieczniejsze rozwiązanie transferu danych, którego nie można sfałszować, jak w przypadku każdego innego rodzaju plików. Jego zastosowanie, nie tylko w administracji publicznej, może przynieść wymierne korzyści, przede wszystkim automatyzację procesów, bezpieczeństwo transakcji, zaufanie oraz oszczędności. Przytoczone przykłady Dubaju, czy Estonii zmusiły słuchaczy do refleksji, że blockchain nie musi być kojarzony ze spekulacją i kryptowalutami, tylko z czymś niezwykle pożytecznym.

O korzyściach z publikowania danych przestrzennych pochodzących z administracji publicznej jako linked open data (otwarte dane) zapoznał słuchaczy dr inż. Adam Iwaniak z Wrocławskiego Instytutu Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji. Udostępnianie danych na otwartych licencjach i w otwartych standardach pozwala potencjalnym użytkownikom na kreowanie nowych usług i produktów, co prowadzi pośrednio do pobudzenia gospodarek regionalnych, a bezpośrednio do weryfikacji, bieżącej aktualizacji i zwiększania zasobu danych urzędowych, czyli niewątpliwie przynosi korzyści ekonomiczne. Z uwagi na niewystarczające rozpowszechnienie w Polsce, powoduje że jest to obszar o silnym potencjale rozwojowym.

Spotkanie odbyło się w ramach Zespołu Eksperckiego ds. Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej (RSIP) i Zespołu Eksperckiego ds. Społeczeństwa Informacyjnego (SI) przy Związku Województw RP i było połączone z naradą Geodetów Województw oraz wspólnym posiedzeniem obu Zespołów.

Źródło: UMWM

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018