logo gisplay

W Warszawie rozmawiają o roli Infrastruktury Informacji Przestrzennej w samorządach

Wiceminister Tomasz Żuchowski podczas seminarium (fot. MIiB)W dniach 19-20 kwietnia br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ma miejsce seminarium pt. "Organizacja i struktura Infrastruktury Informacji Przestrzennej w samorządach terytorialnych".

Dwudniową debatę podzielono na pięć sesji tematycznych. Uczestnicy biorą udział w wykładach dotyczących m.in. wykorzystania danych satelitarnych na potrzeby samorządów terytorialnych, prawnych aspektów funkcjonowania infrastruktury informacji przestrzennej czy współczesnych możliwości zarządzania zbiorami danych. W seminarium uczestniczą: p.o. Głównego Geodety Kraju Grażyna Kierznowska, marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, naukowcy m.in. z Centrum Badań Kosmicznych, Wojskowej Akademii Technicznej czy Uniwersytetu Warszawskiego, a także przedstawiciele samorządów lokalnych powiatowych i regionalnych, przedstawiciele Związku Województw, Unii Metropolii Polskich, Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP.

W pierwszym dniu obrad wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski mówił  o roli infrastruktury informacji przestrzennej w interoperacyjnym zarządzaniu państwem oraz założeniach kodeksu urbanistyczno-budowlanego.

- W kodeksie urbanistyczno-budowlanym wprowadzamy obowiązek prowadzenia baz danych planistycznych. Proponujemy przyjęcie krajowego modelu danych oraz branżowego profilu metadanych, które zostaną określone w rozporządzeniu wykonawczym do KUB. Chcemy także wdrożyć Rejestr Urbanistyczno-Budowlany – mówił wiceminister Tomasz Żuchowski.

Rejestr Urbanistyczno-Budowlany będzie systemem teleinformatycznym zapewniającym efektywny dostęp do danych i informacji dotyczących nieruchomości, kształtowania i realizacji polityki przestrzennej oraz procesu inwestycyjno-budowlanego (upowszechnienie informacji i ułatwienie dostępu) oraz wzmocnienia partycypacji społecznej. System będzie zasilany danymi m.in. przez samorządy, a będą z niego korzystać wszyscy obywatele.

Pierwszego dnia  zaprezentowano także osiągnięć w dziedzinie cyfryzacji kraju. Okazuje się, że w Polsce działa 243 węzły infrastruktury informacji przestrzennej, w których na portalach mapowych dostępne są usługi danych przestrzennych ze zbiorów danych: ewidencji miejscowości, ulic i adresów, planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, ewidencji gruntów i budynków, Bazy Danych Obiektów Topograficznych, tematycznych województwa, ortofotomapy.

Seminarium zorganizowali: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich oraz Unia Metropolii Polskich.