logo gisplay

Konsultacje nowelizacji prawa geodezyjnego i kartograficznego

Konsultacje nowelizacji prawa geodezyjnego i kartograficznego (fot.MIiR)W miniony piątek (26 kwietnia) podczas otwartej, transmitowanej na żywo konferencji minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński i Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski zainaugurowali konsultacje publiczne nad projektem ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.

Podczas spotkania omawiano najważniejsze propozycje projektu nowelizacji ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne. To m.in. uchylenie instytucji tzw. uwierzytelniania dokumentów opracowanych na podstawie wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, postępowań sądowych lub czynności cywilnoprawnych i wprowadzenie obligatoryjnego opatrywania z urzędu klauzulą dokumentów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub kartograficznych. Usprawnieniem systemu będzie uszczegółowienie zasad i terminów zgłaszania i wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania wyników prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wiele z materiałów w zasobie będzie dostępnych nieodpłatnie, a opłata ryczałtowa dla wykonawców prac geodezyjnych zastąpi stosowane dotychczas w urzędach skomplikowane wyceny. Projekt przewiduje też zmiany w innych ustawach w tym istotny dla planowania i zagospodarowania przestrzennego obowiązek tworzenia zbiorów danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego wraz z określeniem ich minimalnego zakresu. Realizacja przepisów ustawy przyczyni się do powstania jednolitych w skali kraju zbiorów obrazujących zasięgi obowiązujących aktów planowania przestrzennego oraz powiązanych z nimi dokumentów (treści aktu poprzez łącze internetowe, rysunku w postaci rastra z nadanymi georeferencjami).

- Przygotowaliśmy zmianę jednocześnie bardzo potrzebną, ale też odpowiadającą na to co zgłaszało środowisko geodezyjne. Nie ukrywamy, że chcemy, żeby służby geodezyjne były nowoczesne, zasoby w większym stopniu cyfrowe, żeby społeczeństwo mogło w większym stopniu korzystać z tych zasobów. Potrzeba, żeby zasób geodezyjny był aktualny, dokładny i dostępny. Sam byłem zaskoczony, kiedy analizowaliśmy to z Głównym Geodetą Kraju, że koszt obsługi zasobów w celu ich udostępniania jest znacząco większy niż przychody, które pobieramy od zainteresowanych. Uważamy, że szerokie udostępnianie jest przydatne dla rozwoju gospodarki. Pojawiają się pomysły na nowe gospodarcze zastosowania udostępnianych zasobów. To impuls zwłaszcza dla młodych geodetów. Chcemy uporządkować system opłat i zastąpić je jedną prostą opłatą ryczałtową. Jesteśmy też otwarci na nowe udogodnienia, które możemy wprowadzić, na nowe pomysły, które ułatwią prowadzenie prac i pomogą polskiej gospodarce – mówił minister Jerzy Kwieciński.

- Pracujemy nad projektem nowelizacji prawa geodezyjnego i kartograficznego. Proponujemy w nim bezpłatne udostępnianie danych pochodzących z centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, takich jak ortofotomapy – popularnie zdjęcia lotnicze, dane numerycznego modelu terenu, dane topograficzne i inne. Z poziomu powiatowego chcemy, aby bezpłatnie były dostępne podstawowe dane dotyczące działek ewidencyjnych – mówił Waldemar Izdebski Główny Geodeta Kraju.

Projekt ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Źródło: MIiR

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
I Krajowe Forum Użytkowników LiDAR
22-23.10.2019 r. (Sękocin Stary)
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018