logo gisplay

Relacja z konferencji PTFiT

 XXI Ogólnopolskie Fotogrametryczne Sympozjum Naukowe nt. „Aktualne wyzwania fotogrametrii, teledetekcji i geoinformatyki”W dniach 19-21 września 2018 roku odbyło się XXI Ogólnopolskie Fotogrametryczne Sympozjum Naukowe nt. „Aktualne wyzwania fotogrametrii, teledetekcji i geoinformatyki”.

W Sympozjum brało udział 80 osób z instytucji naukowych, administracji oraz sektora prywatnego. Specjalnym gościem honorowym w pierwszym dniu Sympozjum, odbywającym się w Politechnice Koszalińskiej, był Prezydent ISPRS (Międzynarodowego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji) Prof. Dr.-Ing. Christian Heipke z Instytutu Fotogrametrii i Geoinformacji w Uniwersytecie Leibniza w Hanowerze, który w sesji otwarcia przedstawił bardzo interesujący wykład inauguracyjny nt. „Photogrammetric deep learning”.

W tym samym dniu odbyła się pierwsza sesja audytoryjna, po której uczestnicy sympozjum zostali przewiezieni do Hotelu Royal Park Hotel & Spa w Mielnie, w którym w następnych dniach odbyły się cztery sesje plenarne oraz sesja posterowa. Ogółem w trakcie Sympozjum przedstawiono 26 referatów, w 5-ciu sesjach audytoryjnych, oraz 25 posterów. Różnorodna tematyka referatów dotyczyła między innymi: pozyskania 2D i 3D danych z stosowanych obecnie sensorów umiejscowionych na wielopoziomowych platformach, ich aplikacje i analizy, sposoby przetwarzania danych fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, ich integracja z danymi z innych źródeł oraz różnorodne ich zastosowania w różnych dziedzinach.

Ponadto, została tam także zorganizowana sesja, umożliwiająca zaprezentowanie najważniejszych kierunków swoich działań, uczestniczącym przedstawicielom firm - MGGP Aero Sp. z o.o., GISPRO Sp. z.o.o., Laser 3D Jacek Krawiec. Uczestnicy Sympozjum mogli zapoznać się z możliwościami najnowszych skanerów naziemnych, skanerów batymetrycznych oraz oprogramowaniem, a także obejrzeć system MMS/MLS przywieziony przez firmę GISPRO.

Na podstawie dyskusji prowadzonych podczas Sympozjum sformułowano następujące końcowe wnioski, które zaprezentowano podczas podsumowania konferencji:

  • zwiększenie stałej współpracy pomiędzy instytucjami reprezentującymi: Naukę i dydaktykę, Biznes, oraz Administrację;
  • dążenie do łączenia środowisk naukowych, biznesowych i administracyjnych w zakresie fotogrametrii, teledetekcji i geoinformacji poprzez organizowanie wspólnych konferencji, które zgromadzą większą liczbę uczestników z powyższych środowisk;
  • rekomendację na zorganizowanie we wrześniu 2020 roku, XXII Ogólnopolskiego Fotogrametrycznego Sympozjum Naukowego otrzymali Uniwersytet Warmińsko-Mazurski jako instytucja akademicka oraz przedstawiciele sektora prywatnego.

Organizatorami Sympozjum byli: Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji, Katedra Geoinformatyki, Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej oraz Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Sympozjum zostało objęte patronatem przez pięć przedsiębiorstw: GISPRO Sp. z o.o., Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A., MGGP Aero Sp. z o.o., Laser 3D Jacek Krawiec oraz Esri Polska Sp. z o.o. Patronat medialny nad tym wydarzeniem obieli: Redakcja miesięcznika GEODETA i portalu Geoforum.pl, Przegląd Geodezyjny, oraz gisplay.pl.

 dr inż. Tomasz Kogut, prof. dr hab. Aleksandra Bujakiewicz

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018