logo gisplay

Konferencja podsumowująca projekty CAPAP, ZSIN Faza II, K-GESUT

Główny Urząd Geodezji i Kartografii zaprasza na konferencję podsumowującą projekty CAPAP, ZSIN Faza II, K-GESUT, która odbędzie się 16 i 17 sierpnia.

Program dwudniowej konferencji został podzielony dla uczestników instytucji (16 sierpnia) oraz powiatów (17 sierpnia). Agenda oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie GUGiK.

Projekty GUGiK:

  • Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej (CAPAP), które będzie wspólnym dla administracji publicznej środowiskiem kompetencyjno-analitycznym. Udostępnione zostaną zaawansowane usługi związane z informacją przestrzenną.
  • Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (ZSIN) – Faza II, którego celem jest zwiększenie efektywności pracy urzędów w zakresie rejestrów związanych z nieruchomościami oraz podniesienie poziomu obsługi obywateli i przedsiębiorców w zakresie działań związanych z pozyskiwaniem informacji o nieruchomościach.
  • Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (K-GESUT), którego celem jest zwiększenie stopnia wykorzystania potencjału danych w zakresie sieci uzbrojenia terenu przez administrację publiczną, przedsiębiorców i obywateli.

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018