logo gisplay

Program 40. Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej

Znany jest już program XL Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej organizowanej w dniach 19–20 września 2017 r. we Wrocławiu przez Zakład Geoinformatyki i Kartografii Uniwersytetu Wrocławskiego i Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

W związku z przypadającą w sierpniu 2017 roku pierwszą rocznicą śmierci Profesora Władysława Pawlaka, w czasie XL OKK odbędzie się sesja poświęcona naukowemu dorobkowi jednego z najwybitniejszych polskich kartografów, współtwórcy wrocławskiej szkoły kartografii, głównego redaktora „Atlasu Śląska Dolnego i Opolskiego”, wieloletniego członka Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej.

W programie konferencji zaplanowano 5 sesji referatowych i jedną sesję posterową, podczas których prezentowane będą nowoczesne technologie pozyskiwania oraz metody przetwarzania danych przestrzennych. Tematyka spotkania to także: geowizualizacje, kartografia urzędowa, kartografia a dydaktyka.

Program na stronie konferencji

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment