logo gisplay

Konferencja smart3Dcity – szczegóły programu

smart3DcityPodczas konferencji smart3Dcity, która 26 kwietnia 2017 we Wrocławiu zaprezentowane zostaną praktyczne przykłady tworzenia modeli 3D dla wybranych miast oraz zastosowania ich w różnych obszarach.

Konferencję otworzą dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, Dyrektor Departamentu Polityki Geoinformacyjnej, Przewodniczący Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej, reprezentujący Ministerstwo Cyfryzacji, a także dr hab. inż. Joanna Bac-Bronowicz, prof. nadzw., reprezentująca Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej. Dyrektor Radosław Wiśniewski omówi kluczowe składniki projektu POLSKA 4D, tj. LIDAR, CityGML, BIM. Natomiast prof. Joanna Bac-Bronowicz wygłosi prelekcje pt. „Widok miasta w wielu wymiarach”.

W programie konferencji zaprezentowane zostaną także następujące zagadnienia: dane geodezyjne w procesie tworzenia modeli miejskich 3D, harmonizacja miejskich danych 3D w środowisku FME, analizy i wizualizacja danych skaningu laserowego (LiDAR), infrastruktura danych przestrzennych 3D dla miast, zaawansowane modele miejskie 3D, praktyczne doświadczenia z wdrożeń miejskich 3D City, miejskie modele 3D z fotogrametrii, jednoczasowe kolekcje danych rejestrowanych z pułapu lotniczego, stacje robocze dla rozwiązań 3D oraz najnowsze techniki prezentacji modeli 3D w technologii Microsoft HoloLens

Prelegentami będą m.in. przedstawiciele Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz wiodących firm technologicznych w zakresie rozwiązań 3D City: virtualcitySYSTEMS, Point Cloud Technology oraz Bentley. Rozwiązania w zakresie pozyskiwania danych przedstawi firma MGGPAero. Zaprezentowane zostaną także technologie firm Lenovo oraz Microsoft dedykowane dla 3D.

Program konferencji jest tworzony z myślą o potrzebach miast i regionów jak i firm zainteresowanych modelami miejskimi 3D, których działalność jest związana m.in z urbanistyką, architekturą, budownictwem, środowiskiem, inżynierią miejską, geodezją, transportem miejskim oraz zarządzaniem kryzysowym. Wydarzenie jest także kierowane do przedstawicieli biur projektowych o profilu urbanistycznym, planistycznym, deweloperskim, a także firm zajmujących się administracją budowlaną czy zarządzaniem zielenią.

Podczas konferencji zapraszamy na stoiska wystawowe firm technologicznych.

Pomysłodawcą oraz organizatorem inicjatywy smart3Dcity jest firma SHH. Więcej informacji o inicjatywie na smart3Dcity.pl. Szczegółowy program konferencji oraz formularz rejestracyjny na stronie GISforum.pl

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment