logo gisplay

smart3Dcity - nowa oferta firmy SHH

smart3Dcitysmart3Dcity to nowa inicjatywa adresowana do przedstawicieli jednostek urzędów miejskich oraz całego sektora związanego z planowaniem, projektowaniem oraz wykorzystaniem zabudowy i infrastruktury miejskiej. Podczas konferencji, która odbędzie się 26 kwietnia we Wrocławiu zaprezentowane zostaną praktyczne przykłady tworzenia modeli 3D dla wybranych miast oraz zastosowania w różnych obszarach.

Firma SHH, przy współpracy z firmą virtualcitySYSTEMS z Niemiec, stworzyła ofertę smart3Dcity, która jest unikalna i wiodąca na rynku europejskim. Wspiera ona tworzenie obiektów miejskiej infrastruktury 3D, a także metody ich bieżącej aktualizacji oraz publikacji. Hasło "Wykorzystaj dostępne dane, twórz obiekty, aktualizuj modele i udostępniaj informacje" – najlepiej oddaje ideę przedsięwzięcia. Głównymi narzędziami komunikacji są strona internetowa smart3Dcity.pl oraz konferencja smart3Dcity

Modele miejskie 3D są tworzone i wykorzystywane przez coraz większą liczbę miast, a tym samym stają się powoli standardem, podobnie jak dzisiaj modele 2D. Zwiększa się liczba możliwych zastosowań, jak i innowacyjnego wykorzystania miejskich modeli 3D. Dzięki rewolucji LiDAR dokładność, gęstość i jakość danych ze skanowania laserowego jest coraz większa. Zarządzanie cyklem życia modelu 3D od danych wejściowych po obiektowy model semantyczny miasta jest obecnie możliwe dzięki określonym standardom. Dzięki wykorzystaniu standardowych i otwartych interfejsów możliwe jest skomunikowanie modelu miejskiego 3D z innymi systemami w ramach przedsięwzięć Smart City.

W programie konferencji smart3Dcity (26.04.2017 | Wrocław) zaprezentowane zostaną m.in. zagadnienia: dane geodezyjne w procesie tworzenia modeli miejskich 3D, harmonizacja miejskich danych 3D w środowisku FME, analizy i wizualizacja danych skaningu laserowego (LiDAR) w zastosowaniach miejskich 3D, infrastruktura danych przestrzennych 3D dla miast, zaawansowane modele miejskie 3D, praktyczne doświadczenia z wdrożeń miejskich 3D City, miejskie modele 3D z fotogrametrii, a także stacje robocze dla rozwiązań 3D i najnowsze techniki prezentacji modeli.

Prelegentami będą m.in. przedstawiciele Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz wiodących firm technologicznych w zakresie rozwiązań 3D City: virtualcitySYSTEMS, Point Cloud Technology oraz Bentley. Stacje robocze optymalne dla rozwiązań 3D zaprezentuje firma Lenovo. Konferencji towarzyszyc będą stoiska wystawowe firm technologicznych.

Program konferencji jest tworzony z myślą o potrzebach jednostek administracji publicznej oraz firm zainteresowanych modelami miejskimi 3D, których działalność jest związana m.in z urbanistyką, architekturą, budownictwem, środowiskiem, inżynierią miejską, geodezją, transportem miejskim oraz zarządzaniem kryzysowym. Wydarzenie jest także kierowane do przedstawicieli biur projektowych o profilu urbanistycznym, planistycznym, deweloperskim, a także firm zajmujących się administracją budowlaną i zarządzaniem zielenią.

Szczegółowy program konferencji oraz formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie GISforum.pl