logo gisplay

Wybrano najlepsze prace magisterskie z kartografii i geoinformacji

W piątek (27 maja), odbył się we Wrocławiu III ogólnopolski konkurs prac magisterskich z zakresu kartografii i geoinformacji dla studentów wyższych uczelni.

W tym roku konkurs zorganizowany został przez Zakład Kartografii Uniwersytetu Wrocławskiego, pod patronatem Dziekana Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr oraz Przewodniczącej Zarządu Oddziału Kartograficznego Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Wzięło w nim udział 11 tegorocznych magistrantów z pięciu ośrodków akademickich: Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. W konkursie prezentować można było obecnie realizowane prace magisterskie, przewidziane do ukończenia jeszcze w tym roku akademickim, była to więc swoista próba generalna dla autorów prac.

Konkurs otworzyli wspólnie Dyrektor Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr prof. dr hab. Piotr Migoń wraz z Przewodniczącą  Zarządu Oddziału Kartograficznego Polskiego Towarzystwa Geograficznego dr hab. Wiesławą Żyszkowską.

Następnie pięcioosobowa komisja składająca się z reprezentantów różnych środowisk kształcących kartografów i specjalistów od geoinformacji szczegółowo obejrzała przygotowane na konkurs postery prezentujące główne założenia oraz wyniki konkursowych prac magisterskich. Każdy z uczestników konkursu w kilku zdaniach opowiedział o swojej pracy, szczególnie podkreślając możliwości jej wykorzystania w praktyce.

Sesję posterową urozmaiciły dwie prezentacje prac multimedialnych - portalu internetowego o Karkonoszach, przygotowanego w ramach pracy magisterskiej "Zastosowanie teledetekcji i technik GIS w turystyce na przykładzie trójwymiarowej prezentacji Karkonoszy" przygotowanej przez Artura Górskiego w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UW oraz "Atlasu interaktywnego kampanii wrześniowej" wykonanego przez Sławomira Bieniasa w Zakładzie Kartografii UWr. Duże zainteresowanie wzbudziła również Marta Stawikowska z Zakładu Kartografii UWr (na fot. po prawej), która w ramach pracy magisterskiej "Fizyczne modele Ziemi" wykonała model Kotłów Wielkiego i Małego Stawu w Karkonoszach.

Po burzliwych naradach jury ogłosiło werdykt:

  • III miejsce zdobyli ex aequo Michał Blachowski (UMK Toruń) za pracę Koncepcja systemu informacji geograficznej gminy Łubianka" oraz Anna Fiedukowicz (Politechnika Warszawska) za pracę "Wielkoskalowe modelowanie kartograficzne informacji geograficznej w referencyjnych i tematycznych bazach danych przestrzennych";
  • II miejsce zajął Łukasz Wielebski (UAM Poznań) z pracą "Wizualizacja kartograficzna dostępności czasowej sieci drogowej dla działań ratowniczych (na przykładzie Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Rokietnica przy wykorzystaniu aplikacji ArcGIS z rozszerzeniem Network Analyst);
  • I miejsce przyznano Annie Horodeńskiej (Politechnika Warszawska) za pracę "Mapa terenu głównego Politechniki Warszawskiej dla osób niewidomych i słabowidzących" opracowaną pod kierownictwem dr inż. Andrzeja Głażewskiego. Zgodnie z tradycją konkursu oznacza to, że przyszłoroczna edycja odbędzie się w Warszawie.

Zwyciężczyni konkursu, Anna Horodeńska (PW) prezentuje swoją pracę "Mapa terenu głównego Politechniki Warszawskiej dla osób  niewidomych i słabowidzących".

Ponadto Anna Fiedukowicz oraz Sławomir Bienias otrzymali  wyróżnienia Stowarzyszenia  Kartografów Polskich, które wręczyła Przewodnicząca dr Joanna Bac-Bronowicz. Dodatkowo autorom prac związanych z kartografią internetową przyznała specjalne zaproszenie do udziału w konkursie na Internetową Mapę Roku 2011, którego rozstrzygnięcie odbędzie się podczas VI  Ogólnopolskiego Sympozjum Geoinformacyjnego we wrześniu w Polanicy-Zdrój.

Jury, organizatorzy oraz uczestnicy III ogólnopolskiego konkursu na pracę magisterską z zakresu kartografii i geoinformacji.

Olga Białobrzeska

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018