logo gisplay

Przemyśl udostępnił mapę ewidencji gruntów i budynków

W Przemyślu zrealizowany i wdrożony został projekt - Węzeł Katastralny Geoportal. System umożliwiający udostępnianie baz danych ewidencji gruntów i budynków miasta.

System udostępnia dane bezpośrednio z bazy Urzędu Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru czyli z miejsca, w którym dane powstają, bez dodatkowych operacji tj. konwersji, podmian czy zmiany struktury danych. Użytkownik systemu ma wgląd w dane graficzne i opisowe ewidencji gruntów i budynków takie jak ortofotomapa, obręby geodezyjne, działki, numery działek, klasoużytki, oznaczenia klasoużytków, budynki, adresy. Pomimo zakończenia projektu, system pozostaje w ciągłym rozwoju zarówno pod względem doskonalenia baz, jak również realizacji nowych potrzeb i pomysłów.

W wyniku realizacji projektu powstała strona internetowa http://przemysl.geoportal2.pl/ przygotowana w technologii firmy GEOBID w oparciu o program EWMAPA.

źródło: UM Przemyśl